KOMMENTAR lørdag 21. november 2015:

Dugnad og tilhørighet

Det er behov for en landsomfattende dugnad for å kunne ta imot tusenvis av asylsøkere på en god måte.

Integrering: Et smil og klapp på skuldra var med på å snu livet mitt, fortalte Amel Aden, forfatter og samfunnsdebattant, på konferanse i Ålesund tidligere i høst. Arkivfoto: Nils Harald Ånstad. 

Meninger

Norge planlegger for 100.000 nye mottaksplasser i 2016. Alle kommuner må bidra. Styret for storhallen i Ålesund sa torsdag ja til å gå i dialog med kommunen om etablering av et midlertidig akuttmottak i storhallen. Selv om løsningen har noen ulemper, skal kommune, hallstyre og idrettsråd ha ros for å være konstruktive og løsningsorienterte. Så får vi se i neste uke hva som blir resultatet. Når den parlamentariske lederen for regjeringspartiet Frp kaller forslaget om å bruke storhallen som galskap, skaper det forvirring. Er ikke behovet for akuttplasser så stort likevel? Nå er det nødvendig med tydelig politisk ledelse.