Synspunkt:

Trenger fortsatt faglærte i kontorfaget

Utdanningsdirektoratet la nylig fram en omfattende rapport om yrkesfagene. I følge Klassekampen 30.9 foreslås det store endringer, blant annet nedlegging av hele 32 yrkesfag og oppretting av nye utdannings- program.

God søkning Det er god søkning til kontor- og administrasjonsfaget, og Fagforbundet mener at nedlegging av faget vil ødelegge muligheten til å tilføre arbeidslivet fagarbeidere som kan gjøre arbeidsdelingen bedre.   Foto: NTB SCANPIX

– Arbeidslivet skal inkludere alle, ikke alle trenger høyere utdanning og et viktig prinsipp er rett person på rett plass

Wivi-Ann Digernes, Fagforbundet Møre og Romsdal
Meninger

Fagforbundet organiserer mange med fagbrev, og vi bidrar kontinuerlig med å forbedre og videreutvikle yrkesfaglig utdanning. Vi er overrasket over forslaget om å legge kontor- og administrasjonsfaget.

I rapporten påstås det at faget har liten eller ingen betydning arbeidslivet.

Fagforbundet er uenig og mener at arbeidslivet trenger kontorfaglig kompetanse. Arbeidsoppgaver tilpasset et kontorfaglig nivå finnes både i offentlig og privat sektor, men det er ofte en utfordring å samle dem i en stilling.

God søkning

Overkvalifisert arbeidskraft settes dermed til å utføre arbeidsoppgaver som kunne passet bedre for faglærte. Ofte fører dette til stor gjennomtrekk av ansatte og misnøye blant de som har disse stillingene.

Lederstøtteoppgaver er én type oppgaver hvor kontor- og administrasjonsfaglærte kan gjøre en solid jobb. Fagforbundet mener nedlegging av kontor- og administrasjonsfaget er feil.

Vi synes det vil være langt bedre å se nærmere på fagsammensetningen, spesielt på VG2, hvor det i dag er felles løp for salgsfaget og for kontor- og administrasjonsfaget.

Dessuten er det god søkning til kontor- og administrasjonsfaget, og vi mener at nedlegging av faget vil ødelegge muligheten til å tilføre arbeidslivet fagarbeidere som kan gjøre arbeidsdelingen bedre. Arbeidslivet skal inkludere alle, ikke alle trenger høyere utdanning og et viktig prinsipp er rett person på rett plass.

Utenlandsk arbeidskraft

Rapporten, som er på 300 sider, går til Kunnskapsdepartementet som deretter sender sin innstilling på høring, og Fagforbundet vil være blant høringsinstansene.

Kunnskapsministeren sier at rapporten vil være fundament for alle endringer som skal gjøres i yrkesfagene framover. Vi har forventninger til en grundig rapport som også inneholder problemstillinger knyttet til det faktum at mange ungdommer ikke ser noen grunn til å velge å utdanne seg til fag som helt eller delvis er overtatt av utenlandsk arbeidskraft. Blant annet fordi de er villig til å arbeide for langt lavere lønn enn det som er norsk tariff. Det er kanskje den aller største trusselen mot både yrkesfagene og det norske arbeidslivet generelt.»