Ytring 7. januar:

«Julefeiring: Kva er alternativet?»

Illustrasjon.  Foto: Knut Arne Aarset

Meninger

Synspunkt 19. desember:

«Korleis skal vi feire jul?»

Nokre tankar om jula.

Det er alltid ei glede å høyre og lese når historikar Aud Farstad ytrar  seg.  I Sunnmørsposten av 19.des. kjem ho med tankar om korleis vi skal feire jul.

Ho stiller spørsmål ved dei mange protestane som syner motstand mot den tradisjonsrike julefeiringa vår og etterspør  kva som er ynskjeleg i staden?? Korleis skal vi feire jul? Skal julefeiringa avlysast? Har nokon sett konstruktive framlegg til endringar?

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!

Eg synest Aud Farstad gjennom innlegget sitt viser kor lite gjennomtenkt mange av protestane mot julefeiringa vår er, og eg vil hevde at svært mange av lesarane er samde med meg i det. Takk, Aud, for innlegget ditt!

Marit Veiberg Eide
Ålesund

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til debatt@smp.no.