Kronikk:

«Veidekke Eiendom vil rive kulturminnet!»

– Borgundvegen 42 har kulturhistorisk verdi! Ålesund har ingen verneverdige trehus å miste, skriv Unio-leiaren i denne kronikken.

Kultur «Trehuset må bevares», skriver Leira.   Foto: Roger Engvik

Meninger

Trondheimsbaserte Veidekke Eiendom AS ville selvfølgelig aldri fått innvilget en søknad om å få rive et trehus med kulturhistorisk verdi i bydelen Bakklandet i Trondheim ...! Men her i Ålesund, utviser tiltakshaver en kynisk kommersiell atferd vis-à-vis et verneverdig kulturminne!

Samleside: Les flere nyheter fra Ålesund her

Ifølge Sunnmørsposten (29.05.2017) kan Rosehuset (Borgundvegen 42), hagen og gamle Filadelfia bli til 93 leiligheter. Tiltakshaver vet selvfølgelig at det foreligger klare føringer fra Riksantikvaren og Fylkeskonservatoren i Møre og Romsdal fylkeskommune.

”Riksantikvaren har tidligere i år vært i kontakt både med Ålesund kommune og Møre og Romsdal fylkeskommune vedrørende denne saka. Tilbakemeldingene vi har fått går ut på at bygningens tilstand ikke er dårligere enn at den fortsatt kan bevares. Det er heller ingen tvil om at bygningen har kulturhistorisk verdi som et representativt trehus i randen utenfor murhusbebyggelsen i Ålesund. (...) En reguleringsprosess vil blant annet innebære at verneverdige bygninger kan reguleres til bevaring. Møre og Romsdal fylkeskommune vil på vegne av Riksantikvaren komme med innspill til reguleringsforslaget, og begge instanser har innsigelsesrett dersom kulturhistoriske verdier ikke blir tilstrekkelig ivaretatt”. Ålesund kommunes svarbrev (15.05.2017)

Ålesund:

Nesten 100 nye by-leiligheter i Borgundvegen

Rosehuset, hagen og gamle Filadefia kan bli til 93 leiligheter.


”Reguleringsplan for Klipra gir ikke hjemmel til å kreve bevaring av Borgundvegen 42, men i 2013 gjorde administrasjonen et delegert vedtak der riving ble avslått med hjemmel i plan- og bygningslovens § 31–5 siste ledd. Kommunen kan etter plan- og bygningslovens § 31–5 siste ledd avslå søknad om riving inntil det foreligger enten igangsettingstillatelse for nytt tiltak på tomta eller reguleringsplan som ikke kan gjennomføres uten at byggverket blir revet”.

Undertegnede forventer at både Riksantikvar Jørn Holme, og Fylkeskonservator Bjørn Ringstad i Møre og Romsdal utviser handlekraft! Borgundvegen 42 har kulturhistorisk verdi! Ålesund har ingen verneverdige trehus å miste!

Ragnhild Lied, Unio-leiar