tirsdag 12.02 2019

Sjukepleiarane på Medisinsk sengepost 1 ved Ålesund sjukehus fortel om sin kvardag på jobb:

«Vi trur vi er gode skodespelarar, men vi er gjennomskua for lengst. Vi opplever at pasientane kvir seg for å spørje om hjelp i tilfelle dei er til bry.»

Lesarinnlegg:

«Vi ser ingen grunn til at eigedomsskatten skal fortsette i vår kommune»

mandag 11.02 2019

Leder:

«Vi må forsvare oss mot fremmede makters spionasje og angrep uansett hvor de truer»

Lesarinnlegg om bokbåten Epos:

«Kan vi ikkje vere samde om at noko av vårt eige særpreg skal få overleve?»

Lesarinnlegg:

«Gi oss ei språklov med ambisjonar»

«Passasjerer på ferjer betaler altfor mye ut fra vekt og den plass de tar på en ferje sammenlignet med bilene»

søndag 10.02 2019

Leserinnlegg om kirkerampen:

«Ålesund kirke er et vakkert bygg som må gjøres tilgjengelig for alle. Det er derfor på høy tid med en rullestolrampe»

Leder:

«Ved en rentesmell kommer kuttene rett på tilbudet til eldre og skoleelever»

Leserinnlegg:

«Det er en betydelig klagefrykt blant pasienter og pårørende»

Ytring om helsekuttene:

«Svært bekymret over hva som vil skje med personer med afasi og behov for kompleks og intensiv rehabilitering»

Norsk asylpolitikk og konvertittar

«Menneskeverd og truverd»

«Vi veit at desse ikkje kan kome tilbake til Afghanistan utan å risikere livet, men like fullt må dei reise, fordi norske myndigheiter trur dei lyg», skriv ordføraren i Vanylven

fredag 08.02 2019

Leder:

«En opprustning slik det her pekes på, vil kreve prioriteringer dagens politikere har liten erfaring med»

Kronikk om bokbåten Epos:

«Ei stille byråkratstyrt avvikling»

Det skjer ei stille avvikling av bokbåten i Møre og Romsdal. Ein bevisst strategi frå kulturbyråkratane i fylkeshuset i Molde.

Leserinnlegg om sjukehus:

«All respekt til deg, Høie, om du legg ned helseforetaka»

Millionar på ville vegar

Nok eit lovbrot rundt offentlege innkjøp blei avdekt denne veka.

Leserinnlegg:

«Ikke gå glipp av spennende jobbmuligheter»

Mange elever i den videregående skole står i disse tider foran viktige veivalg. Valg som kan vise seg å sperre dem ute fra de mest framtidsrettede jobbene Norge har.

Leserinnlegg:

«Brosundtunnel til Skutvika – et dyrt feilgrep»

Brosundtunnelen med innslag i Skutvika vil flytte Ålesunds «flaskehals» fra Hellebroa til Steinvågbrua og Ivar Aasens gate.

torsdag 07.02 2019

Leder 8. februar:

«Forståelig frustrasjon på Venstre-grasrota»

Ordførere og lokallagsledere i distrikts-Venstre krever en ny kurs for partiet. Den nye kursen ser ut til å inkludere en ny partileder.