Ytring:

Nødvendige sykehusmilliarder i det blå

3,5 milliarder kroner trenger sykehusene i Ålesund og Volda for å få til ønsket bygningsmessig tilstand og utvikling. Men hvor i all verden skal de få disse pengene fra?

  Foto: Staale Wattø

Å tro på store reduksjoner på drifta og «sparing» i 100-millionersklassen har ikke mange tilhengere lenger, hvis de i det hele tatt noen gang har eksistert

Hans Kjetil Knutsen
Meninger

Og når kommer disse nødvendige midlene på bordet – først skal jo som kjent over fire milliarder brukes i Molde!

De som styrer sykehusene i fylket jobber iherdig på flere områder, både kortsiktig og langsiktig. Og de har en nesten umulig oppgave.

For samtidig med at det legges ned et betydelig og nødvendig arbeid i å se på hva som bør og må gjøres med sykehusbygningene, er det dessverre ikke noen som er i stand til å fortelle oss som bare unntaksvis er på innsiden av disse institusjonene i Ålesund og Volda, hvordan ønskene skal finansieres.

LES OGSÅ: Dette vil de bygge i Ålesund og Volda (+)

Minusresultat

Seinest for bare noen få dager siden fikk vi vite at Helse Møre og Romsdal (HMR) kan framvise et foreløpig regnskap for fjoråret som er 123 millioner kroner dårligere enn det Helse Midt-Norge hadde satt som krav.

Og det er tydeligvis ikke noen bedring i sikte, for seinest i desember måned i fjor leverte HMR et resultat på minus 6,8 millioner.

Nå leverer administrasjonen omfattende planer for sykehusene i Ålesund og Volda for behandling i foretaksstyret om to uker.

Og det høres denne gangen positive omtaler både knyttet til prosessen med involveringen av blant annet ansatte-representanter og ekstern ekspertise, og til de konkrete bygningsmessige utviklingsplanene.

Men blir dette noe annet enn vettuge planer og flotte tegninger – så lenge som ingen vet hvor man skal hente pengene?

Lenge å vente

Minst like store utropstegn er det grunn til å sette ved framdriftsplanen. For heile tida snakkes det om perioden fram til 2035 – ja, du leste rett: 17 år opp og fram!

Det sies da også klart i dokumentene at « … innfasingsplanen skal ikke vedtas nå.» Denne må baseres blant annet på det som i disse sammenhengene så fint heter «økonomisk mulighetsrom.»

Altså er det – selvsagt – avhengig av når eller hvis pengene bevilges.

Konsulenter i Multiconsult har tidligere beregnet at Ålesund sjukehus trenger 1,56 milliarder kroner til vedlikehold for å få bygningene tilbake til akseptabel tilstand. Volda sjukehus 350 millioner til samme forhold, altså 1,9 milliarder kroner til sammen for de to Sunnmørs-sykehusene.

Og da snakker vi bare vedlikehold!

Nå anbefaler en arbeidsgruppe å sette opp omtrent de samme kronesummene til de valgte alternativene både for vedlikehold og utvikling i Ålesund og Volda.

Fra samme kilde

Men fortsatt er det ingen som vet hvor pengene skal hentes fra. Og dette er FØR sluttregninga for ny-sykehuset i Molde er ferdig. Vanligvis bruker de endelige tallene å bli en god del høgere enn budsjettert for så store og komplekse prosjekter. Skal vi tippe på en liten milliard ekstra til Hjelset?

Det må betales fra samme kilden, og da blir i hvert fall ikke nødvendig vedlikehold og utvikling i Ålesund og Volda verken raskere eller mer omfattende en planene tilsier.

Kamp mot vindmøller

Så hvis det skal skje noe innen sykehussektoren på Sunnmøre de kommende 5–10 årene, så må helseministeren og regjeringspartiene Høyre, Frp og Venstre åpne lommeboka.

Å tro på store reduksjoner på drifta og «sparing» i 100-millionersklassen har ikke mange tilhengere lenger, hvis de i det hele tatt noen gang har eksistert. Så jeg er redd for at sykehusdirektøren og hans stab vil måtte slåss mot vindmøllene og fortsatt forfall.

Ikke særlig lystige framtidsversjoner – så jeg tar gjerne imot langt andre spådommer.

Og da kommer vi ikke unna hovedspørsmålet: Hvem henter milliardene ned fra det blå?

Les flere helsesaker her