Leserinnlegg om abort:

Ærefrykt for livet

For om lag 2400 år siden levde den greske filosofen Sokrates. Han stilte i sin tid et av de viktigste spørsmålene som noen gang er blitt reist i menneskehetens historie

Et overordnet prinsipp: Ubetinget ærefrykt for livet er et overordnet prinsipp for KrF, skriver Steinar Reiten.   Foto: Illustrasjonsfoto:

Er det så enkelt?

Meninger

Spørsmålet var: Finnes det evige og allmenngyldige prinsipper for hva som er rett og godt når vi mennesker gjør etiske valg? Svaret som Sokrates selv ga, var et ubetinget ja. Han mente også at alle mennesker bør strebe etter å søke innsikt i disse etiske prinsippene og leve etter dem.

Morallæren til Sokrates sto i skarp kontrast til en samtidig retning innen filosofien som kalles sofisme. Sofistene mente at spørsmål om hva som er riktig og galt avgjøres ved at de som argumenterer best for sitt syn ved å bruke retoriske talegaver, har definisjonsmakt gjennom å etablere flertall for sitt syn. Dermed blir prinsipper for rett og galt relative sannheter som står for fall hvis dyktige retorikere evner å overbevise et flertall om at de må omdefineres.

Relevans i dag

Disse filosofiske refleksjonenene om etiske prinsipper kan synes teoretiske og livsfjerne. Likevel har de relevans rett inn i dagens politiske virkelighet i Norge.

Den siste tiden har flere politiske ungdomspartier tatt til orde for liberalisering av abortloven ved å forlenge tidsfristen for selvbestemt abort. Det synes jeg er er både trist og skremmende - for dagens ungdomspolitikere skal styre Norge om 10 - 20 år.

Stadig flere later til å akseptere tanken om at det som det til enhver tid er flertall for på Stortinget, er rett og riktig. De som oppnår flertall i voteringene må jo ha rett, i og med at de argumenterer så godt og overbevisende for sitt syn!

Men er det så enkelt? Er det riktig å utføre abortinngrep på fostre som er 24 uker gamle og som kan reddes som for tidlig fødte, hvis flertallet på Stortinget skulle mene det om 10 - 15 år?

Verne om alt menneskeliv

Da jeg ble politisk aktiv i KrFU på begynnelsen av 1980-tallet, så var den viktigste grunnen til mitt valg av parti at KrF bygger sin politikk på et umåtelig viktig overordnet prinsipp: Ubetinget ærefrykt for livet! Det å verne om alt menneskeliv, fra det ufødte barnet i mammas mage til den gamle og hjelpeløse pleiepasienten på sykehjemmet, er et bunnsolid fundament for utformingen av all annen politikk. Dette prinsippet bygger på visdom som ikke er hentet fra Sokrates, men fra læren til Jesus fra Nasaret.

Den amerikanske generalen Omar Bradley, som var en av USAs fremste generaler under andre verdenskrig, var en overbevist kristen. Han sa en gang: «Set your course by the stars, not by the lights of every passing ship». KrF står fortsatt for prinsippet om ærefrykt for livet - 37 år etter at jeg ble politisk aktiv. Det er jeg stolt av, og det gir meg glød og overbevisning til å stå på i politikken.

KrFs stemme i kampen for menneskeverdet trengs mer enn noen gang i 2018!

Sunnmørsposten ønsker en åpen og saklig debatt. Alle innlegg blir kontrollert etter publisering. Vi forbeholder oss retten til å forkorte, redigere og fjerne innlegg.
Meninger