Leserinnlegg:

«Åpent brev til ansvarlig redaktør Hanna Relling Berg»

Artikkelforfatteren er kritisk til Sunnmørspostens dekning av Sunnmørslista.

Randi Karin Asbjørnsen. Arkivfoto. 

Meninger

Jeg vil med dette takke deg, ansvarlig redaktør i Sunnmørsposten, Hanna Relling Berg, for den gode kommentaren du skrev i Sunnmørsposten lørdag 15. September.

BAKGRUNN: – Vi legg vekt på at ulike syn skal kome fram

Du poengterte sterkt at som redaktør har du ansvar for å legge forholda til rette for et åpent offentlig ordskifte. Videre understreker du at Sunnmørsposten er ei sosialliberal avis med stor takhøyde som legger vekt på at ulike syn skal komme frem, også dei avisa sjøl ikke deler.

Du avslutter med: «Eit levande demokrati må ha ein samfunnsdebatt som både er open og inkluderande. Der meiningar blir møtt med motargument. Betre alternativ fins ikkje».

Kommentar:

«Uklokt å hindre open debatt»

På engelsk heiter fenomenet «no-platforming». På norsk blir orda «ingen plattform» og «scenenekt» brukt, og temaet har skapt heit debatt siste vekene.


Bedre kan det ikke sies!

Men, åpenheten og takhøyde gjelder vel ikke bare leserinnlegg?

En viktig del av samfunnsutviklingen styres av beslutninger/vedtak/diskusjoner på forskjellige politiske nivå som storting, regjering, fylkesting og kommunestyrer.

Her har vel også Sunnmørsposten et ansvar for å referere debatter, innlegg, vedtak og ikke minst strømninger i korridorene?

Sunnmørsposten har vært flink til å sende journalister til både fylkestingssamlinger og kommunestyrer, men her mangler takhøyden totalt.

Jeg opplever at Sunnmørslista blir totalt oversett av Sunnmørsposten. De tre siste åra har jeg representert Sunnmørslista alene på fylkestinget og har vært en aktiv politiker med mange innlegg, noen gode, andre ikke fullt så gode, men aldri blitt sitert på noe som helst i Sunnmørsposten. Faktisk har Tidens Krav og Romsdals Budstikke omtalt innlegg fra Sunnmørslista, men igjen, ikke Sunnmørsposten.

Jeg våger å påstå at dette er maktmisbruk fra Sunnmørsposten sin side. Ved å utelate Sunnmørslistas aktivitet i fylkestinget, gir de leserne et feilaktig (ufullstendig) bilde av hva som foregår i politiske fora og gir inntrykk av at Sunnmørslista er passiv og ikke taler Sunnmøre og fylkets sak.

Dette er ikke riktig. Vi er aktive og jobber for fylket som helhet men er spesielt opptatt av at Sunnmøre, den mest folkerike delen av fylket, ikke blir forbigått eller «overkjørt» i viktige politiske saker.

Jeg håper med dette at du tar ansvar for at takhøyden også gjelder når det refereres fra politiske fora som bl.a. Fylkestinget og at Sunnmørslista blir synliggjort på lik linje med andre politiske partier.