Kronikk:

«Norge trenger flere teknojenter!»

MEKANIKER: Karianne Munkeby (23) fra Åsen i Trøndelag stortrives som flymekaniker i SAS. Hun er en av rollemodellene ungdomsskoleelevene får møte under «Jenter og teknologi» i Ålesund 14. november. 

Meninger

Du har ganske sikkert hørt det før: Teknologi skal løse mange utfordringer og drive samfunnet fremover i årene som kommer. Derfor trenger vi at flere jenter velger teknologifag. Gode råd fra foreldre er viktig for å nå dette målet.

Fortsatt er det slik at gutter utgjør et stort flertall av de som velger teknologisk utdanning. Men behovet for teknologer er så stort at vi er helt avhengige av å få med oss den andre halvdelen av befolkningen. NHO og NITO ønsker å bidra til at jentene for øynene opp for denne spennende yrkesretningen. Og vi må starte med foreldrene, som ofte er de viktigste sparringspartnerne når ungdom skal velge utdanningsløp.

Vet for lite

Kronikk: Elin Ous i NHO Møre og Romsdal(t.v) og Sahar Olsen i NITO Møre og Romsdal vil ha flere jenter til å velge teknologiutanning. 

Syv av ti foreldre sier de vet for lite om teknologiutdanning til å gi gode råd. Det viste en undersøkelse fra Kantar TNS for NHO i 2017. De spurte jenter i alderen 12-19, deres foresatte og karriereveiledere om teknologiutdanning og jobber. Resultatene viser at mangel på informasjon er en barriere for at ikke flere jenter velger en teknologiutdanning.

Ingen forventer at du skal ha oversikt over alle teknologiutdanningene. Men det kan være greit å vite at tekniske yrkesfag som elektro, bygg og teknikk og industriell produksjon er retninger som åpner mange dører. Fagbrev, fagskole, universitet og høyskole er noen veier videre. En ingeniør med fagbrev har en unik kombinasjon av praktisk og teoretisk kunnskap, og er svært attraktiv på arbeidsmarkedet. På universiteter og høyskoler finnes det mange teknologi- og ingeniørutdanninger som en kan kvalifisere seg til. Alle skal ikke bli teknologer, men det skader ikke å ha døren åpen. Gjennom tekniske yrkesfag eller ved å ta realfag på videregående er man kvalifisert til å søke på høyere teknologisk utdanning.

Må kutte

NHOs kompetansebarometer for 2018 viser at medlemsbedriftene har størst behov for håndverksfag, og ingeniørfag og tekniske fag. Innen yrkesfag er behovet størst for teknikk og industriell produksjon, tett etterfulgt av bygg- og anleggsteknikk og elektrofag. Av ingeniører er det størst behov for elektroingeniører, og ingeniører innen bygg, maskin og data. Fire av ti bedrifter melder om at de må utsette eller kutte i planlagt virksomhet på grunn av mangel på kompetanse. Jobbmulighetene er gode og varierte for den som velger en teknologisk utdanning.

Den 14. november er NHO og NITO på plass i Møre og Romsdal med prosjektet «Jenter og teknologi». På arrangementet på Parken kulturhus i Ålesund får jenter i 9. og 10. klasse lære mer om teknologiutdanning fra unge, kvinnelige rollemodeller. De får blant annet møte Nora, som tok ingeniørutdanning selv om hun hadde strevd med matten. De får også møte Karianne som jobber som flymekaniker og engasjerende historiene til Heidi (NTNU-student), Martine (maskinoffiser) og Indina (programmerer). Felles for alle er at de har satset på teknologifag og brenner for å dele sine erfaringer til andre jenter som står foran et viktig utdanningsvalg.

Vi spør deg pent: Hjelp oss med å forsterke budskapet. Ta praten med barnet ditt om tekniske yrkesfag, realfag og ingeniørutdanning. Ikke fordi alle skal bli teknologer, men fordi for mange ikke blir det på grunn av mangel på informasjon. Det kan du gjøre noe med.