Leserinnlegg fra Ola H. Grytten:

«Økonomiske mot moralske argumenter for Nordøyvegen»

Debatten har rast den senere tid om vegen som skal gjøre Nordøyane på Sunnmøre ferjefri. Det finnes gode argumenter både for og imot.

Ikke økonomi: De økonomiske argumentene taler ikke for å bygge fastlandsamband til Nordøyane, mener økonomiprofessor Ola Honningdal Grytten ved Norges Handelshøyskole. Han tror likevel prosjektet kan bli realisert, men da først og fremst på grunn av de moralske argumentene.   Foto: Eskild Flydal

Meninger

Det finnes en rekke økonomiske argumenter mot realisering av Nordøyvegen. For det første er neppe prosjektet lønnsomt. De siste kalkylene viser at sambandet heller vil koste 5,6 milliarder enn 3,8 milliarder, som tidligere antatt.

Både den transportøkonomiske og den samfunnsøkonomiske lønnsomheten synes å være negativ. At den transportøkonomiske lønnsomheten synes negativ gjelder de fleste vegprosjekter.

Eva Vinje Aurdal i skvis – mener Nordøyvegen blir avgjørende for nye Ålesund:

– Galskap å stoppe Nordøyvegen nå

– Det vil være galskap å stanse noe som vi har jobba så lenge med og brukt så mange midler på, sier Eva Vinje Aurdal (Ap).


Nye metoder for samfunnsøkonomisk analyse av vegprosjekter viser at mange prosjekter kommer ut med estimert lønnsomhet. Det gjelder imidlertid neppe Nordøyvegen.

Les flere saker om Nordøyvegen her

For det andre går økonomi ut på å prioritere knappe ressurser. Hvorfor skal da et prosjekt med så svak lønnsomhet prioriteres fremfor prosjekter med langt bedre lønnsomhet? Det er neppe god forvalting av fellesskapets ressurser.

Møre og Romsdal fylkeskommune har anmeldt ytring i kommentarfelt

Kvinne oppfordret til drap i kommentarfelt om Nordøyvegen

Debatten om Nordøyvegen har nådd sitt foreløpige bunnpunkt, da en person i Sunnmørspostens kommentarfelt oppfordret til drap.


For det tredje har Møre og Romsdal fylkeskommune svært dårlig økonomi. Prioritering av dette prosjektet, som er den største planlagte investeringen i fylkeskommunens historie, vil bety at en rekke andre prosjekter må nedprioriteres eller til og med prioriteres helt bort.

Det gjelder ikke bare andre samferdselsprosjekter, men også andre investeringer, nødvendig vedlikehold og drifting av fylkeskommunens tjenester. Således er Nordøyvegen neppe et godt økonomisk prosjekt.

Imidlertid finnes det en rekke politiske og moralske argumenter for at vegen bør realiseres. For det første, helt siden 1980-tallet har politikere lovt at forbindelsen skal bygges. Man har i lengre tid betalt bompenger, godtatt et dårligere ferjetilbud enn andre og spart på investeringer i området for å kunne bygge sambandet.

Deloitte mener de har funnet regnefeil

– Fylket har gjort milliardbom

Konsulentselskapet Deloitte mener fylkesadministrasjonen har bommet med 1,7 milliarder i regnestykket om Nordøyvegen. – Det har vi ikke, svarer assisterende fylkesrådmann.


Mange har bygd hus og valgt å bo i øysamfunnet i påvente av en veg som har vært lovet. Næringslivet har også innrettet seg på at vegen skal komme og investert i den tro og forventning. Om vegen ikke bygges vil disse ha blitt lurt til å gjøre disposisjoner som de ellers ikke ville ha foretatt. Dette innebærer i så fall en ikke ubetydelig økonomisk kostnad for dem.

For det andre har man alt investert nesten 300 millioner i prosjektet, som alt er påbegynt. Dette vil være såkalt «sunk cost» om prosjektet ikke fullføres. Fylkespolitikerne har derfor et moralsk ansvar for at vegen blir en realitet, et ansvar man ikke lett kan løpe fra.

For det tredje: Mens økonomer foretar kalkyler og økonomiske analyser, så skal politikere heldigvis ta hensyn til andre faktorer også.

Dermed kan det være at Nordøyvegen bør bygges av moralske politiske grunner og ikke minst for å opprettholde bosetningen i distriktet.

Det er opp til politikerne, og ikke økonomene, om Nordøyvegen skal bygges. Det er bra for folket og næringslivet på Nordøyane, som har ventet på vegen i 30 år.

Leserinnlegg:

«Talltull fra fylkesadministrasjonen»

At fylkesrådmannen og noen andre i hans stab har vært motstandere av Nordøyvegen fra den dagen den ble enstemmig vedtatt i fylkestinget er ingen hemmelighet.


Det spørs om ikke fylkespolitikerne vil falle ned på dette moralske tilregnelighets argumentet, fremfor rene økonomiske kalkyler.