Miljø

«Norge taper hvis verden lykkes»

Mens EU planlegger for grønn omstilling, planlegger regjeringen å eksportere norsk olje og gass i flere nye mannsaldre. Det kan bli fatalt for både norsk økonomi og verdens klima.

Gass Norge er storleverandør av gass til Europa  Foto: Johan Behrentz

Norge har langt igjen før vi kan skryte av en politikk i tråd med 1,5-gradersmålet.

Hedda Aasen
Meninger

Nylig varslet EU at det vil gå inn for klimanøytralitet innen 2050. «Vi har ikke råd til å betale prisen for passivitet», sier EUs klimasjef Miguel Arias Cañete. Norge har ikke råd til å betale prisen for å sitte igjen i fossilalderen mens vårt viktigste energimarked er i endring.

I dag importerer EU 55 % av energien de forbruker, blant annet fra Norge. Dersom unionen lykkes med nullutslipp innen 2050, vil Norge rammes hardt hvis vi ikke er forberedt. Norsk økonomi er i dag avhengig av at EU ikke setter seg ambisiøse klimamål.

Da FN lanserte sin rapport om 1,5-gradersmålet tidligere i høst, var beskjeden klinkende klar: En massiv og umiddelbar omstilling er nødvendig for å begrense oppvarmingen. Forskjellen på 1,5 og 2 grader kan bli skjebnesvanger. Når USA og Brasil sår tvil om målene i Parisavtalen, er det godt nytt at EU tar klimamålene på alvor.

Norge har langt igjen før vi kan skryte av en politikk i tråd med 1,5-gradersmålet. Johan Sverdrup-feltet skal være i drift til 2070-tallet. Statsministeren forsikret nylig om at den som skal slukke lyset på norsk sokkel, ennå ikke er født. Dette tyder på at hun ikke tar innover seg ulempene ved å henge etter i den grønne omstillingen.

For hvis verden lykkes med klimamålene, vil det ikke lenger være etterspørsel etter norsk olje og gass. Det må politikerne ta med når de planlegger energipolitikken for dette århundret.