Klima

«Politisk styring av kunnskap»

Klima: Menneskeskapt eller ikke? Et problem eller ikke? Diskusjonen om klimaforandringene engasjerer mange, og ikke alle er like overbeviste om at tiltakene for å kutte CO2-utslippene er fornuftige eller nødvendige.  

Meninger

Vi lever i en teknologisk verden; omgitt av teknologi på alle kanter, naturen er nesten fremmed. Så skjer det som skulle vært umulig. FN samler «klimasynsere» fra 190 land til et møte for å løse et problem som ikke finnes. Problemet ble skapt av forretningsmannen Maurice Strong da han hadde en høy stjerne innen FN-systemet.

Han hadde ingen høgere utdannelse men kom seg opp, og skapte en formue på oljeindustrien i Canada. Strong ønsket at FN skulle danne en international regjering, som skulle fordele godene mellom rike og fattige land. Samtidig ble han selv stadig rikere. I FN starta han IPCC i 1988, der ideen om de menneskeskapte klimaforandringen kom til.

En hypotese ble fremsatt, og data ble innsamlet for å underbygge denne. Han valgte ut hvem som fikk være med på laget og hvem som skulle ekskluderes. Slik oppsto myten om de menneskeskapte klimaforandringene, og CO2 som den farlige klimagassen.

Alle land i FN sluttet seg til myten. Her i Norge ble de som sa noe annet, utstøtt. Seriøse forskere kunne risikere å miste jobben, i alle fall mistet de sine forskningsmidler, om de opponerte mot teorien. Derfor ser vi nå at disse forskerne, først etter at de har gått av med pensjon, tar bladet fra munnen.

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!

Der er særlig to fakta som IPCC gjør sitt ytterste for å neglisjere. NASAs satellittmålinger av middeltemperaturen viser at det ikke har vært noe temperaturøkning de siste 17 årene. Dernest det historiske fakta som er ugjendrivelig: I Jordas spede barndom besto atmosfæren av 80 % CO2, men så begynte bakterier å spalte CO2 der karbonet ble brukt som mat og oksygenet ble et avfallsprodukt.

Først etter et par milliarder år var det så mye O2 i atmosfæren at det livet vi kjenner i dag kunne oppstå. Jorda ble ikke som Venus; overopphetet uten liv. Dette er et absolutt bevis på at CO2 ikke har noen vesentlig betydning som drivhusgass. Så er det gjort en god del forskning på CO2 den senere tid, av internasjonalt anerkjente seriøse forskere. Den viser entydig at CO2 ikke har non nevneverdig betydning for klima. Hvordan er det da mulig å sette i gang et slikt hysteri?

Det er fordi folk med politisk makt bestemmer over dem som har kunnskapen. Da kan kunnskapen undertrykkes og løgn brukes i politisk spill. Når så naturvernorganisasjoner og næringsinteresser hiver seg på bølgen, blir galskapen total.

Vi bruker nå enorme ressurser samtidig som vi pålegges ekstreme handikap, for å bekjempe et ikke-eksisterende problem. Og samtidig glemmer vi de virkelig alvorlige tingene, som dumping av gift i havet.

Alle plantevernmidler, insektmidler, sterilisering- og vaskemidler, og der nest alle medisinene som for en stor del går rett gjennom oss, ender i havet. Men den verste forurensninger er den at vi undertrykker vitenskapelige fakta.

I historisk perspektiv er dette ikke noe nytt, for historien gjentar seg, det er bare kulissene som forandrer seg.

Og ser vi nøye etter så er dette starten på en katastrofe, som noen få ser, men som de med makt fornektet.