Innlegg:

«Kutte i parkeringstilbudet er ikke hensiktsmessig, å lytte til elevene er!»

Henning Marius Veibust, nestleder elevrådet ved Spjelkavik videregående.  

Meninger

I møteinnkallingen til fylkeskommunens plannemd for byggesaker er det lagt fram et forslag om å kutte om lag 50 parkeringsplasser. Endringen begrunnes med at det ikke vil være naturlig å øke antall parkeringsplasser om en samtidig skal prøve å øke andelen som benytter seg av kollektivtransport. I tillegg innebærer forslaget et kutt på rundt fem million kroner i kostnader. I en artikkel publisert den 31. januar ble forslaget omtalt og saken vekte stort engasjement i kommentarfeltet og på skolen.


Spjelkavik videregående skole

Kutter 50 parkeringsplasser for å få folk til å ta bussen

Fylket kutter 50 parkeringsplasser for biler ved Spjelkavik videregående skole for å spare penger og få folk til å ta bussen i stedet.FAU og NAF krever at noe må bli gjort med trafikkforholdene ved Spjelkavik barneskole

Tre hundre biler i kaotisk morgenrush

300 biler i løpet av tre travle morgenkvarter krever trygge trafikkforhold. Det ber de om på Spjelkavik barneskole.

 

Som elev på Spjelkavik videregående har jeg de siste tre årene hatt gleden av å få studere på og ta i bruk det som nå blir den nyeste skolen i fylket. Som del av elevrådet har jeg også fått muligheten til å snakke på elevenes vegne og være med å forme skolen slik vi, elevene, ønsker det. Administrasjonen har aktivt lagt opp til elevmedvirkning og vært positive til våre ønsker og meninger. Under en lengre byggeperiode har dette vært utrolig viktig og nå som skolen nærmer seg ferdigstillelse vil dette fortsette å være like verdifullt for læringsmiljøet og elevtrivselen. Engasjementet som oppsto rundt fylkets forslag om å ikke ferdigstille uteområdene til skolen eksemplifiserer at elevene bryr seg og ønsker å bli hørt. Å derfor kunne lese at lederen av plannemda for byggesaker ønsker mer involvering fra skolen og elevene sin side er betryggende. Elevene ønsker å bli hørt og det virker som om politikerne ønsker å lytte.

Når de politikerne nå skal møtes og ha saken til behandling håper jeg på vegne av beboere i nærområdet, elevene og ansatte på skolen at de vurderer situasjonen med tanke på beliggenhet, tilbud, og utvikling. Spjelkavik og Borgund videregående ligger ikke like gunstig til med tanke på kollektivtransport som de andre skolene i Ålesund. Spjelkavik videregående er plassert i nærheten av mange småbarnsfamilier og sliter allerede med en parkeringsplass som ikke står i forhold til etterspørselen. Løsningen vil ikke være å kutte i tilbudet, men å forbedre alternativet. De på skolen som benytter seg av kollektivtransporten kan fortelle at deres erfaring dessverre har vært den motsatte. Når skolen også skal ta imot førti prosent flere elever og en storhall til slutt skal bygges i nærheten vil det sannsynligvis være hensiktsmessig å ha utvidet tilbudet på forhånd.

Elevrådsstyret vil være tilstede på møtet på mandag og har fått mulighet til å tale elevenes sak. På vegne av de fem hundre elevene ved Spjelkavik videregående setter jeg pris på at vi får ta del i de beslutningene som omhandler oss og vårt nærområde. Jeg håper at en eventuell avgjørelse kan utsettes for å gi plannemda mer tid til å vurdere de forskjellige synspunktene og at en har nøye vurdert hvilken effekt avgjørelsen kan få i et regionsutviklingsperspektiv. Jeg er takknemlig for muligheten til medvirkning på den fantastiske skolen vi har fått. Forhåpentligvis blir elevenes ønske tatt i betraktning og skolen ferdigstilt med tanke på dette.

Sunnmørsposten ønsker en åpen og saklig debatt. Alle innlegg blir kontrollert etter publisering. Vi forbeholder oss retten til å forkorte, redigere og fjerne innlegg.
Meninger