Leserinnlegg:

«Tilsvar til Smp om universitetssjukehus»

Elisabeth Røbekk Nørve, tidligere stortingsrepresentant for Høyre. 

Meninger

I Sunnmørsposten sin leder torsdag 31.01.17, kritiseres Høyre for å tenke langsiktig. Det hevdes at Høyre med forslaget om at sjukehuset i Ålesund bør bli universitetssjukehus, er å drive politisk spill og valgkamp.

Personlig synes jeg det er et godt forslag, som i beste fall kan ta noe tid å få realisert. Derfor viktig å så et frø allerede nå, som forhåpentlig vil gi positiv vekst. Status som universitetssjukehus, vil også bidra til økte økonomiske rammer.

Sjukehuset i Ålesund samarbeider allerede godt med NTNU Ålesund, og er derfor det naturlige valget. Sjukehuset er også vedtatt å være det største traumesjukehuset i fylket.

Fylkesårsmøtet til Høyre er et politisk verksted der man tenker langsiktig og skaper politikk for fremtiden. Det kommer inn mange forslag til både langsiktig program og resolusjoner. Forslaget om at sjukehuset i Ålesund bør bli et universitetssjukehus, er fornuftig og fremtidsrettet, og vil bety enormt mye for det totale helsetilbudet til innbyggerne i hele fylket.

Eva Vinje Aurdal: – Om Ålesund fikk universitetssjukehus ville være heilt fantastisk

Ansvarlige politikere må våge å tenke nytt, samtidig som man jobber for å løse eksisterende utfordringer. Jeg reagerer på at Sunnmørsposten på lederplass hevder at det har vært taust fra Høyre i forhold til den økonomiske situasjonen. Finansieringsproblemene er ikke av nyere dato. De har vært mer eller mindre konstant.

Den første og virkelig store skjevfordelingen mellom helseregionene deltok jeg med å fighte politisk sentralt i Stortinget, ettersom det dreide seg om staten sin økonomiske ramme til fordeling mellom de regionale helseforetakene. Helse Midt kom den gangen bedre ut, mens Helse Sør ble den store taperen. Problemene vi sliter med i dag, kom da styret i Helse Midt foretok en ny intern fordeling etter Magnussen-modellen i 2011. Møre og Romsdal måtte gi fra seg 133 millioner til St. Olavs hospital HF og Helse Nord-Trøndelag HF.

Vil ha universitetssjukehus i Ålesund

Ålesund Høyre vil ha gjøre sjukehuset i Ålesund til et av landets universitetssjukehus.


Som mangeårig stortingspolitiker for Høyre i Møre og Romsdal, tok jeg utfordringene med Magnussen-modellen med både helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen, (Ap) og helseminister Bent Høie. (H) Mine spørsmål til statsrådene med begrunnelse og svar finnes på Stortingets nettside.

Kvinnsland-utvalget (2017) anbefalte en evaluering av Magnussen-modellen. Modellen var kun ment å bruke til fordeling av de økonomiske rammene fra staten til de regionale helseforetakene.

Styrene i de regionale helseforetakene har ansvaret for fordelingen av de økonomiske rammen innad i helseregionene. Møre og Romsdal har styremedlemmer i styret for Helse Midt som kan og bør kreve en evaluering av dagens fordeling. Så skal selvfølgelig politikere lokalt og sentralt, bidra på sine arenaer, slik vi alltid har gjort. Vi trenger nødvendigvis ikke å rope i kor om mer penger fra staten, slik Sunnmørsposten sin leder ber om, men heller stå sammen og fortsette å kreve en mer rettferdig fordeling.

Elisabeth Røbekk Nørve
Ålesund

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til debatt@smp.no.