Leserinnlegg:

«Brosundtunnel til Skutvika – et dyrt feilgrep»

Brosundtunnelen med innslag i Skutvika vil flytte Ålesunds «flaskehals» fra Hellebroa til Steinvågbrua og Ivar Aasens gate.

Brosundtunnelen: Hvem skal eie – og vedlikeholde – tunnelen som planlegges under Ålesund sentrum? Det må kommunen og fylket avklare.   Foto: Staale Wattø

Meninger

Vedtaket synes gjort uten langsiktig og «grønn» planlegging når det gjelder miljø og byutvikling i et voksende bysentrum.

Ålesund er en ekspanderende by. Etter kommunesammenslåinga vil presset på sentrum bli større. Hele, lille, tettbygde Aspøya bør da defineres som en del av et nytt sentrumsområde for byen.

Innslaget til Brosundtunnelen kan også legges nord på Aspøya

Det vestlige innslaget til Brosundtunnelen kan også legges på nordsida av Aspøya – ikke nødvendigvis i Skutvika.


For middels spreke folk er det gangavstand fra Steinvågbrua til Kremmergaarden, og kanskje til Ysteneset. Dette er også et forholdsvis lite område der det er greit å sykle, og der det bør være mulig å tilby nokså hyppige bussavganger. En «grønn» satsing på Aspøya skal selvfølgelig gjøres slik at det fortsatt er mulig å ha bil, men som en del av Ålesund sentrum bør dette likevel ikke være et område der det tilrettelegges for mer biltrafikk.

Det er ikke Aspøy-folket som forårsaker proppen på Hellebroa og køene i Nedre Strandgate, det er industribedriftene og transportbehovet for beboerne på Hessa som er grunnen til dette. Et tunnelinnslag i Skutvika vil bare flytte trafikkproppen til Steinvågbrua og Ivar Aasens gate, især om vi forsøker å se noen år fram i tid.

Planene klare for en helt ny bydel i Skutvika

Bydelspark, sjøbad og 500 leiligheter

Når den siste konteineren er borte fra Skutvika, er det klart for en helt ny bydel.


En framtidsrettet byplan bør omregulere de få gjenværende industriområdene på Aspøya til bolig- og næringsområder. Fjordlaks og øvrig industri må vekk fra det nye, større sentrum. De kan eventuelt tilbys tomt på Hessa eller i indre bydel. Hele Aspøya må inn i en ny, progressiv sentrumsplan for Ålesund, og det må tilrettelegges for etablering av differensiert næringsvirksomhet (butikker/studioer/kafeer) langs Nedre Strandgate, Ivar Aasens gate og Steinvågvegen.

Ved Steinvågbrua er det en Bunnpris-butikk. I samme område kunne det kanskje vært en kafé, kaffebar, eller et annet samlingspunkt? Det samme trenger for øvrig Skarbøvika. Tenk sentrumsmessig bydelsutvikling i hele dette området - i den nye, større Ålesund kommune, og tenk samtidig grønne løsninger for transport. Ålesund er nemlig i ferd med å bli en stor by.

Legger fram bypakke til 6,5 milliarder kroner

En ny bypakke er klar for politisk behandling. Prisen denne gangen er på knapt 6,5 milliarder kroner, og i forslaget ligger det en rushtidsavgift.


Det er Hessa som trenger tunnel, ikke Aspøya. Flytt derfor tunnelinnslaget dit og legg det utenfor tett bebygde områder. Det vil også bidra til at Hessa og Skarbøvika blir en mer attraktiv bydel fordi det gjør transport enklere for Hessa-folket og bedriftene i bydelen.

Brosundtunnelen er et stort og kostbart prosjekt: Tenk alternativt, tenk grønt og tenk for framtida! Etter kommunesammenslåinga vil Ålesund trenge et større, levende sentrum. Det nye Ålesund sentrum, definert fra Steinvågbrua til Ysteneset, klarer seg fint med dagens infrastruktur og veier, særlig dersom de suppleres med tilrettelegging for sykkel og buss. Sentrum trenger ikke en ny trafikkpropp og stampende trafikk som bare er flyttet noen hundre meter lenger vekk fra der problemet er i dag.

Det er folket på Hessa som trenger tunnel, ikke folket på Aspøya. Legg tunnelen til Hessa eller Skarbøvika, fjern den gjenværende industrien fra Aspøya og bygg et større, mer attraktivt og grønt Ålesund sentrum.

900 millioner for Brosundtunnelen

Brosundtunnelen vil koste rundt 900 millioner kroner mener det rådgivende ingeniørselskapet Norconsult.


Det er å tenke for framtida.