Ytring om helsekuttene:

«Rehabilitering i Møre og Romsdal»

Slo ring: I 2011 slo fleire hundre personar ring rundt Mork rehabiliteringssenter i Volda fordi det var truga av nedlegging. No står senteret igjen i fare. Afasiforbundet i Norge åtvarar i sitt innlegg mot nedlegging.  Foto: Knut Arne Aarset

Få kommuner i Møre og Romsdal kan peke på et forsvarlig tilbud til slagrammede med behov for tverrfaglig oppfølging

Hogne Jensen
Meninger

Afasiforbundet i Norge har erfart at det foreslås å redusere antall sengeplasser innen spesialisert rehabilitering fra dagens 52 til 19 plasser i Helse Møre og Romsdal. Dette vil tilsynelatende blant annet innebære en nedleggelse av Mork rehabiliteringssenter.

Det er bekymringsfullt at Helse Møre og Romsdals kuttforslag kommer i en tid der færre og færre får tilbud om rehabilitering gjennom spesialisthelsetjenesten, uten at det kan vises til at rehabiliteringskapasitet bygges opp i kommunene eller andre steder.

Mork rehabiliteringssenter kan bli råka av helsekutt:

– Vil vere ei rasering av tilbodet

Av 52 sengeplassar innanfor rehabilitering foreslår helseføretaket å kutte 30–33. 18 av desse sengeplassane er på Mork og både brukarar og tillitsvalde reagerer sterk på kuttforslaget.


Afasiforbundets erfaring er at kommunene ennå ikke er i stand til å erstatte eksisterende tilbud om spesialisert tverrfaglig rehabilitering i Helse Møre og Romsdal. Vi er derfor svært bekymret over hva som vil skje med personer med afasi og behov for kompleks og intensiv rehabilitering om tilbudet i Helse Møre og Romsdal skulle reduseres.

Det er per i dag store geografiske forskjeller på tilgangen til rehabilitering, og det er de færreste som har tilgang til god tverrfaglig rehabilitering slik som på blant annet Mork rehabiliteringssenter.

Få kommuner i Møre og Romsdal kan peke på et forsvarlig tilbud til slagrammede med behov for tverrfaglig oppfølging. Det er derfor svært beklagelig om ett av de få tilbudene der pasienter får tilgang til rehabilitering av høy kvalitet med oppfølging av ergoterapeut, sosionom, logoped, lege, fysioterapeut og miljøterapeut skulle kuttes.

Krisa i Helse Møre og Romsdal:

Vil ha opprør mot helsepolitikken

Ordførarane Stein Aam i Ørsta og Jørgen Amdam i Volda vil ha resten av kommunane i Møre og Romsdal med seg på eit opprør. Eit opprør mot helsepolitikken.


Hjerneslag rammer hvert år rundt 12.000 mennesker, og er en av de hyppigste årsakene til langvarig institusjonsopphold og utenforskap i Norge. I tillegg er personer med alvorlige følgevansker en stor samfunnsøkonomisk post og det sier da seg selv at rehabiliteringstilbud som tar sikte på å gjøre pasienter mer selvhjulpne og eventuelt returnere til arbeid bør styrkes, ikke svekkes.

Vår henstilling til styret i Helse Møre og Romsdal er å ikke legge ned sårt tiltrengte rehabiliteringsplasser ved å legge ned Mork rehabiliteringssenter eller andre rehabiliteringstilbud uten at det legges opp til at disse kompenseres.

Hogne Jensen
Styreleder Afasiforbundet i Norge

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til debatt@smp.no.