«Autopass på ferjer»

Miljø: Med Autopass på ferjene vert det billegare å setje att bilen, at fleire køyrer saman eller reiser kollektivt. Naturvernforbundet mener det vil gi oss en miljøgevinst. Foto: Knut Arne Aarset 

Passasjerer på ferjer betaler altfor mye ut fra vekt og den plass de tar på en ferje sammenlignet med bilene

Øystein Folden
Meninger

Naturvernforbundet ser det som positivt med Autopass på ferjer når passasjerene slipper å betale. Dette er et godt klima- og miljøtiltak.

Et vedtak i fylkeskommunen om gjennomføring av ordningen vil stimulere til mindre bruk av personbil. Enten ved at en del av bilbrukerne blir motiverte til å ta med passasjerer, de kan eventuelt sette bilen igjen på ferjekaia eller ta buss.

Passasjerer på ferjer betaler altfor mye ut fra vekt og den plass de tar på en ferje sammenlignet med bilene.

Øy-protest mot Autopass

Ordførarane i Aukra og Midsund protesterer mot innføring av autopass på ferjene «sine» – meiner det vert for dyrt.


For reisende med personbil, vil autopassordningen ha den fordelen at det blir færre biler på ferjene. Dette vil gi en mer fleksibel transportavvikling og færre biler blir stående igjen til neste ferjeavgang.

For reisende som ikke er lokalkjente, vil konsekvensen av en ordning der det blir gratis for passasjerer på riksvegferjer og ikke på fylkesvegferjer føre til usikkerhet og forvirring. Ikke minst for turister.

Øystein Folden
Leder, Naturvernforbundet i Møre og Romsdal

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til debatt@smp.no.


Frykter kaos på Furneset når ferje-passasjerer blir gratis

Ordfører Geir Inge Lien frykter fullstendig kaos på parkeringsplassen på Furneset når det blir gratis for passasjerer å reise med ferja.