Leserinnlegg om Vigra og flysikringstjenesten:

«Flysikkerhet bør ikke ut på anbud»

Nylig ble det kjent at Avinor for første gang har valgt et utenlandsk selskap til å drive flysikringstjenesten på Kjevik og Vigra.

Avinor har nylig bestemt at flysikringstjenesten her skal overtas av et spansk selskap. LO mener det er feil å sette denne tjenesten ut på anbud.  Foto: Staale Wattø

Meninger

Saerco fra Madrid skal dermed drive tårntjenestene i Kristiansand og i Ålesund, fordi de tilbyr seg å gjøre dette 8 prosentpoeng billigere enn Avinors eget datterselskap, Avinor Flysikring.

Avinor Flysikring AS tapte anbudet:

Spanske Saerco tar over drift av flytårnet på Vigra

Nylig ble det klart at det er spanske Saerco som fra 1. mars 2020 skal ta over drifta av flytårnet på Vigra.


Dette er vi meget kritisk til. Flysikkerheten i Norge har hatt høy standard og den gode flysikkerheten må videreføres gjennom stadig kvalitetssikring. Da er konkurranseutsetting og profittstyring IKKE vegen å gå. Å styre lufttrafikken er en alt for kritisk samfunnsoppgave til at den skal kunne overlates til private anbudsgivere og profittstyring.

Statlig eierskap er det som best sikrer langsiktig og demokratisk styring av sektorer som er viktig for samfunnet. Sikkerheten i lufta er i høyeste grad noe som bør være en offentlig oppgave.

Dessuten er vi bekymret for lønns- og arbeidsbetingelsene til de ansatte, fordi vi vet av erfaring at når eierne skal ha sin profitt, havner arbeidsbetingelser under press.

Selv om man her har satt virksomhetsoverdragelse som betingelse, så er de fremtidige lønns- og pensjonsbetingelsene til de ansatte ved flytårnene på Kjevik og Vigra usikre. Virksomhetsoverdragelse betyr at dagens lønns- og arbeidsbetingelser skal gjelde når det spanske selskapet tar over. Men fredningen gjelder kun fram til neste korsvei, nemlig neste tariffoppgjør. En lønnsmotivert flukt av erfarne sikkerhetsansatte fra viktige flyplasser er da det siste vi trenger.

Vi trenger ikke noen reprise av kaoset som fulgte etter at svenske Babcock vant luftambulanseanbudet i Nord-Norge.

Norsk Flygerlederforening har nå sendt en bekymringsmelding til Samferdselsdepartementet og Avinor. Vi deler deres bekymring over alvorlige korrupsjonsanklager mot gründeren av selskapet, og at selskapet hevdes å være deleid av gründerens familie. Det er også verdt å merke seg flygeledernes bekymring for hvorvidt Saercos etiske retningslinjer følger Avinors etiske retningslinjer.

I dag er det dessuten Avinor som rekrutterer flygeledere og finansierer utdanningen deres. Hvordan sikres kvaliteten på denne viktige utdanningen når andre selskap overtar tjenesten?

Saerco vant anbud foran Avinor Flysikring:

Spanjoler tar over tårnkontrollen på Vigra


Flysikring et nasjonalt anliggende og bør ikke ut på anbud.