Kolvikbakken skole:

«Endelig blir skolen renovert»

Etter flere tiår på vent, er det klart for å sette i gang den sårt tiltrengte renoveringa av skolen som på folkemunne er kjent som Kolla eller brunosten.

Kolvikbakken: Arbeidet med å renovere Kolvikbakken skole er nå i gang. (Arkivfoto) 

Meninger

Tilsvar til Kjetil Arseths leserinnlegg i Sunnmørsposten 25. februar.

Det er beklagelig at en etterlengta gladnyhet skaper negative reaksjoner på grunn av manglende informasjon. Ålesund kommunale eiendom ønsker å bidra til å oppklare noen misforståelser. 18. februar orienterte jeg som prosjektansvarlig, kultur- og oppvekstutvalget om at vi vil flytte alle de 450 elevene fra Kolvikbakken ungdomsskole til Ratvikåsen under renoveringa.

Dette er en avgjørelse vi har tatt sammen med skoleledelsen for å ivareta elevens og de ansattes sikkerhet og helse, og skjerme dem fra støy og støv. Etter møtet i utvalget, sendte assisterende rektor ved Kolvikbakken ungdomsskole informasjon til FAU, lærere og foresatte. Det var en kortfattet e-post om at elevene skal flyttes til Ratvikåsen skole og at vi må komme tilbake med informasjon. Denne e-posten gikk beklageligvis bare til dem som har tilknytning til skolen nå. Der kunne vi nok ha gjort en bedre jobb, men toget for informasjon er langt ifra gått. Det er i startfasen. Dette er nemlig heilt nytt!

For: Samme uke hadde prosjektgruppa oppstartsmøte for arbeidet der vi diskuterte fremdrifta i prosjektet. 26. februar fikk vi tilstandsrapporten som vi har venta på for å se hva vi faktisk skal gjøre med Kolvikbakken ungdomsskole. Det er viktig for Ålesund kommunale eiendom at den informasjonen som blir gitt, er basert på vedtatte beslutninger, riktig og relevant. Det står på planen å ha et åpent møte med nåværende og kommende foresatte, ansatte og naboer snarest mulig etter vinterferien. Der vil vi fortelle om arbeidet og framdrift. I tillegg vil det bli en åpen dag på Ratvikåsen skole før sommerferien. Datoer må vi få komme tilbake til.

Som Kjetil Aarseth sikkert så da han svingte oppom Ratvikåsen skole for å ta bilde, så var det både kontainer og kjøretøy på plass på området. Arbeidet med å gjøre arbeidshverdagen til de ansatte og barna så god som mulig, er allerede i gang. Vi har hatt flere runder på bygget med kommuneoverlege, skoleledelsen og flere, og er blitt enige om hva som må gjøres. Nå oppgraderes alle rom - vegger, gulv, tak og belysning i klasserom, gangareal og lærerrom - der det er nødvendig. Dette vil bli bedre enn standarden på Kolvikbakken ungdomsskole per i dag. Alternativet til flytting til Ratvikåsen, som er regulert til skolebygg, hadde vært å splitte skolen. Det ønsket ikke skoleledelsen. Å sette opp brakker på ei nærliggende tomt, kunne vært et alternativ, men det blir et dyrt alternativ og pengene går av det samme budsjettet som skal brukes til byggeprosjektet.

Ålesund kommune er ute av ROBEK-lista og det er satt av penger til å renovere Kolvikbakken i perioden 2019 – 2022. Det politisk vedtatte budsjettet er fordelt på fire år. Det må Ålesund kommunale eiendom forholde seg til. Når det er sagt: Nå er prosjektet i gang. Vi ferdigstiller det så fort som mulig, men det er for tidlig i løypa til å si når vi blir ferdige og nøyaktig pengebruk hvert år. Hvis vi ser på lignende prosjekt som innebærer planlegging, rivning, bygging og prøvedrift, så er ikke tre år en unormal tidshorisont. Vi forkorter byggetida så sant det er mulig. 40 % av elevene som går på Kolvikbakken, bor i Hatlaneområdet. Det betyr at de slipper skyss disse tre årene. Strømmen blir flytta andre vegen, fra vest til øst. Det er sammenhengende sykkelveg fra Moa til Sunnmøre museum. Derfra og mot byen er det gode fortau og kryssingsmuligheter på gangfelt.

I Hatlane, der elevene må krysse fylkesvegen for å komme til skolen, er det et nylig oppgradert lyskryss. Vi er også i dialog med Statens vegvesen og fylkeskommunen om mulige fartshumper og nedsatt fart i området rundt skolen. Her er vi avhengig av fylkets budsjettprioriteringer. Om elevene må kjøres, er samkjøring et godt og miljøfremmende tiltak. Ratvikåsen skole kommer til å bli et bra sted å være for ansatte og elever i renoveringsperioden. Skolen ligger i et flott turområde som gir gode muligheter. Vi ser frem til å begynne arbeidet på Kolvikbakken ungdomsskole - og til å kunne gratulere elever, lærere, skoleledelse, foreldre og andre med en ny og skinnende brunost. Jonas Berger Prosjektansvarlig for renoveringa av Kolvikbakken ungdomsskole Ålesund kommunale eiendom.