Flaggreglar:

Flagging under Bygdepride

Det er med stor undring eg har lese debatten om flagging på offentlege flaggstenger under Bygdepride.

Flagg: Noreg, i raudt, kvitt og blått, er eit ope og inkluderande samfunn, der det store fleirtal ikkje bryr seg om du forelskar deg i ein mann eller ei dame, skriv artikkelforfattaren.  Foto: ANNE-MARI TOMASGARD

Meninger

I «Lov om flagging på kommunens offentlege bygninger» står det tydeleg «Forbudet [mot andre flagg] i første punktum gjelder ikke når bygninger med tilhørende grunn som nevnt i annet punktum brukes i forbindelse med idretts-, kultur- og lignende arrangement med allmenn interesse.»

Får ikkje flagge med pride-flagg i Volda

Bygdepride har fått nei frå Volda kommune til å nytte kommunale flaggstenger til regnbogeflagget under Bygdepride komande mai.

Sist års Bygdepride må jo fjerne all tvil om at dette arrangementet er av allmenn interesse, og ja det er eit kulturarrangement eller i alle fall eit liknande arrangement. Om det då er eit stort problem å la regnbogeflagget vaie på nokre få utvalde flaggstenger, så flagg med det norske flagg på desse flaggstengene, også under Bygdepride.

Vis nettopp det mange meiner, at Noreg, i raudt, kvitt og blått, er eit ope og inkluderande samfunn, der det store fleirtal ikkje bryr seg om du forelskar deg i ein mann eller ei dame. Eg siterer gjerne Kong Harald igjen: «Nordmenn er jenter som er glad i jenter, gutter som er glad i gutter, og jenter og gutter som er glad i hverandre.»

Lat oss vise det og forsone oss med å flagge med det norske flagget på desse utvalde flaggstengene under Bygdepride, også la regnbogeflagget vaia frå alle andre flaggstenger. For om det «berre» er regnbogeflagget på offentlege flaggstenger som er problemet, som mange påstår, så burde jo alle juble for denne løysinga.

Ny BygdePride i mai

Tema for årets Bygdepride, frå 8. til 12. mai, er historie, mental helse og bygda.