Debattinnlegg:

«Etter å ha lest den siste ukens aviser ang. Spjelkavik ungdomsskole er jeg rystet.»

Leserinnlegg om skoleledelse og konfliktløsing.

Spjelkavik ungdomsskole: Ålesunds største ungdomsskole, med om lag 500 elever.  Foto: Staale Wattø

Meninger

Etter å ha lest den siste ukens aviser ang. Spjelkavik ungdomsskole er jeg rystet. Ikke over at slikt skjer, for det skjer garantert flere steder i landet, men jeg er rystet over at kommunalsjefen ser ut til å ta så lett på dette. Hvem er der for å tale elevenes sak? Hvem støtter de som ikke nødvendigvis vet om sine rettigheter og klarer å si fra på en «politisk korrekt» måte?

Fikk medhold i klage mot Spjelkavik ungdomsskole

– Kommunen bør si unnskyld

– Nå har vår sønn fått et godt opplegg på skolen, med fantastiske ansatte rundt seg.


Jeg har selv vært i dialog med rektor ved Spjelkavik ungdomsskole ved flere anledninger. Det er ikke lett å nå fram. Med den store mangelen på ydmykhet, forståelse og vilje til å hjelpe ungdommen, blir man bare målløs. En leder bør være forbilde og pådriver for resten av de ansatte for å yte sitt beste for ungdommen vår. Jeg har klaget til fylkesmannen, hatt dialog med Kultur og oppvekst, hatt mange møter med ledelsen ved skolen. Jeg ble frarådet å gå til pressen da dette kunne få konsekvenser for ansatte ved Spjelkavik ungdomsskole. Det ønsket jeg ikke. Det er flere dyktige fagfolk der.

– Mange har slitt

– Jeg har det siste året snakket med mange foreldre som har slitt med dialogen og manglende oppfølging fra rektor. Alle har sagt at barna deres blir skadelidende av dette, sier Helga Krogsæter Ytrebø, FAU-leder ved Spjelkavik ungdomsskole.


I Sunnmørsposten 24. april sier kommunalsjef Bjørn Ivar Rødal at «Ålesund kommune er opptatt av å skape gode relasjoner mellom skole og hjem. I dette ligger det også et klart ønske om å bruke foreldre og elever som ressurs når en skal gjennomføre opplæringstiltak. Vi ønsker aktive foreldre og vi ønsker at ledere, ansatte, elever og foreldre skal være viktige bidragsytere for å nå målet om en god skole med plass for mestring og trygghet».

Beklager tidsbruken

Sunnmørsposten sendte en rekke spørsmål via e-post til kommunalsjef Bjørn Ivar Rødal i Ålesund kommune. Her er svarene:


Så lurer jeg på hva Rødal mener med at Ålesund kommune ønsker aktive foreldre? Er det bare om man skal melde om noe positivt? Møte på foreldremøter og kontaktmøter? Min erfaring med Spjelkavik ungdomsskole er at de ikke ønsker så mye kontakt om man skal ta opp vanskelige saker. Det er noe de rett og slett mangler kompetanse på. De er avvisende og mye kan ikke diskuteres da det har blitt, eller er, en personalsak. Jeg er opptatt av at man skal komme fram til en løsning, men noen ganger må man faktisk «tråkke» midt opp i det som er vanskelig for å komme over på den andre siden. Ledelsen er jo tross alt den som skal sitte på både kompetansen og erfaringen med konfliktløsing og vanskelige situasjoner.

– Skal kunne ha dialog

– Foreldre skal kunne ha dialog med rektor. Ellers fungerer det ikke, sier Anne Berit Støyva Emblem (Ap).


Som forelder er man ganske maktesløs aleine. Noen ganger, etter møte med skoleledelsen, har jeg tenkt at jeg egentlig skulle hatt en utdannelse i nettopp dette. Hvor lett er det ikke for ledelsen bare å avfeie det som «personalsak, dette kan vi ikke diskutere her med deg» eller «dette handler om ressurser».


I en konflikt er det flere parter, og mange konflikter er vanskelige å løse da det ofte handler om persepsjon, hvordan oppfattes hendelsen/situasjonen, og av hvem. Det er mange hensyn å ta, ofte mange følelser i sving og lover og regler å forholde seg til. I bunn og grunn er vi vel alle opptatt av å ivareta elevene på best mulig måte. Det forventes ydmykhet, forståelse, empati og profesjonalitet fra lærernes og ledelsens side. Når man mangler dette, blir dialog vanskelig eller kanskje til og med umulig.

– Skulle vært unødvendig

– Denne saka viser at Fylkesmannen er ei viktig «vaktbikkje» som passer på at kommunene gjør det de skal, sier advokat Reidar Andresen.


Et viktig grep kommunen har gjort er den ekstra ledelsesressursen som er økt fra 01.01.2019 ved Spjelkavik ungdomsskole, sier Rødal. La oss håpe på sikt at dette har noe for seg, så det ikke bare ender opp og blir enda en utgiftspost i Ålesund kommune.

Kampen jeg kjempet endte opp med skolebytte, økt trivsel og jevnere resultat ved den nye skolen. Det var ikke spesielle behov inne i bildet, men mange faktorer. Den største handlet om hvordan min ungdom ble ivaretatt, hvordan jeg som forelder ble møtt av ledelsen og hvordan ledelsen ved Spjelkavik ungdomsskole ikke klarte å håndtere saka på en god måte.

Foreldre klaget på Spjelkavik ungdomsskole – får medhold hos Fylkesmannen:

– Har ikke hatt god nok dialog med foreldrene

Det foreligger brudd på gjennomføring av enkeltvedtak om spesialundervisning, konkluderer Fylkesmannen i en klagesak mot Spjelkavik ungdomsskole.