Leserinnlegg om SNR: «Ikke bæreevne»

Vedtaket om bygging av det nye sykehuset Nordmøre og Romsdal (SNR) bør, etter manges mening, revurderes.

Skisser av det nye sjukehuset for Nordmøre og Romsdal (SNR).  Foto: Nordic Aart

Meninger

Det blir tilført altfor lite midler fra regjeringen Solberg og Helse Midt-Norge. Helse Midt-Norge har vedtatt i 2016 at: «En forutsetning for nytt sykehus i Nordmøre og Romsdal er økonomisk bæreevne». Slik det er nå, har ikke Helse Møre og Romsdal (HMR) økonomisk bæreevne til et så dyrt prosjekt.

Hvorfor får det ingen konsekvenser for SNR og foretaksmodellen? Om dette fortsetter er konsekvensen at vi på Sunnmøre må lide for dette med nedskjæringer og utsettelse av viktige helseprosjekt i lang tid.

Ny operasjonsfløy ved regionens største og viktigste sykehus, Ålesund sykehus, må utsettes. Det fører til at ny intensivavdeling også må utsettes. Satsing innen kreftbehandling, PET og PCI er utsatt. Dette får også konsekvenser for andre helseområder som hjertesykdom og demens. Er det noe vi trenger, så er det hjelp til alle de som sliter med kreft. Skal vi finne oss i dette?

Dette er galskap. Hvorfor skal det kuttes i pasienttilbudet i hele Møre og Romsdal på grunn av et byggeprosjekt man egentlig ikke har fått økonomiske midler til å gjennomføre? Hvorfor skal syke lide på grunn av dette? Skal vi på Sunnmøre finne oss i at Solberg-regjeringen og Høyre med helseminister Bent Høie får ture fram på denne måten? Frp og Høyre er ansvarlige for det som skjer i helse Norge og dette bør få konsekvenser under kommune- og fylkestingsvalget nå i september.