Leserinnlegg:

«Redd grønne lunger og jugendstilen»

Den 4. mai kom den skremmende FN-rapporten som anslår at rundt en million dyre- og plantearter er utrydningstruet i verden.

Bygges igjen: Hagen til Øwregata 10 har vært gjenstand for stor debatt etter at politikerne for en tid siden fikk en søknad om å bebygge denne tomta. Fortidsminneforeningen mener at det nå er nødvendig å regulere slike haber på en måte som gir kommunen et bedre redskap for å vurdere hensynet til omgivelsene foran hensynet til utbygging og fortetting.  Foto: Fortidsminneforeningen/Arkiv

Meninger

Den største trusselen mot det biologiske mangfoldet er at vi tillater byggeprosjekter som tar vekk naturen der dyra og fuglene lever.

I den flotte jugendstilhagen i Øwregata har Ålesund kommune vedtatt å bygge en 17 leilighets dobbel boligblokk midt i den eneste grønne lunga som er igjen på denne delen av Aspøya, i en av de eneste reine jugendstilgatene i byen. Dette til tross for heftig engasjement fra flere sider, protestmarsj i gata, naboklager, befaringer, og en sannsynlig nært forestående unntakstilstand for klimaet i hele Norge. Jugendstilsenteret og historikere mener at hagene i jugendbyen er en like viktig del av Jugendstilen som husene. Denne vakre arkitekturen som vi er så heldige å ha, var både inspirert av naturen og bygd med en sterk tanke bak at husene skulle være i samspill med naturen.

Ikke bare vil denne utbygginga redusere levearealet til fugler, katter, insekt, trær og planter og boltreplass for gatas barn, men den vil også sette et enormt moderne bygg midt i jugendstil-gamlebyen. Den vil i stor grad endre det totale bybildet.

Derfor mobiliserer vi nå et innbyggerinitiativ.

Vi vil at Ålesund kommune skal gå i dialog med utbygger i Øwregata 8/10a og kjøpe tomta. Vi vil at Jugendstilsenteret skal utrede mulighetene for – og kanskje lage til en jugendstilhage til glede for byens innbyggere og tilreisende. Denne skal ikke gå utover levearealet, men heller være i samspill med byens bier, fugler, katter, insekter, planter og trær etter jugendstilens grunntanke.

Vi vil med dette initiativet legge press på politikerne til å tenke langsiktig på hvilke tiltak som blir vedtatt for den verneverdige kulturarven i jugendstilbyen Ålesund, og for de få byvillahagene og grønne lungene som er igjen i bysentrum.

Vi håper politikerne vil være rause nok til å se at her har det rett og slett blitt gjort en feil. Noen av de har allerede innrømmet dette. Nå har de sjansen til å rette opp, og vi vil ære dem for det!