Leserinnlegg om bypakken:

«Mer også til sykkel»

På plass: Det er fortsatt plass til mange tiltak for kollektivtrafikk, syklister og fotgjengere i Ålesundslistas forslag til redusert bypakke, skriver Hans Kjetil Knutsen. Illustrasjonsfoto.  Foto: NTB Scanpix

Meninger

Ørjan Bell hadde 28. mai en interessant kronikk i Sunnmørsposten hvor han gjorde seg sine refleksjoner fra sykkelsetet, mindre «dogmatisk» er det ofte er fra flere syklisters synspunkt.

Han har imidlertid noen konkrete feil i sin artikkel, som bør rettes opp. For det første skriver han at Ålesunds bypakke nå er kommet opp i 6-7 milliarder kroner. Det er feil. Du må plusse på nok 1 milliard, for det er ingen som betaler rente- og innkrevingsutgiftene for oss. De blir belastet bompenge-betalerne hver eneste krone, og 1 milliard er veldig mye penger. Også i denne sammenhengen!

Bypakken

«Gir deg mosjon, frisk luft og sparte transportkostnader»

De fleste har sett overskriftene i Sunnmørsposten om at Ålesund er landets verste sykkelby.


For det andre skriver han feilaktig at Ålesundlistas forslag ville redusere satsinga på kollektiv, sykkel og gange fra 287 millioner til 100 millioner. La meg derfor summere fra vårt forslag, og tallene er presentert tidligere:

Ny kollektivterminal sentrum: 59 millioner + kollektivknutepunkt sjukehuset: 52 mill. + kollektivknutepunkt Campus: 115 mill. + «sekkepost» trafikksikkerhet, kollektiv, gang, sykkel: 100 mill. + kollektivtiltak COWI-rapporten: 130 mill. + trafikksikkerhet fylkesveg 60 Blindheim-Flisnes: 100 mill. Til sammen blir dette 556 millioner kroner.

På toppen kommer så, og jeg siterer fra Rådmannens dokument til formannskapet: «…andre tiltak er en del av de store vegprosjektene og knutepunktprosjektene. Det er for eksempel planlagt ny sykkelveg som del av både E39 Vegsund – Breivika og E136 Breivika – Lerstad…»

Det er greit for alle – uansett hva man synes om Bypakke Ålesund – at tallene stemmer.

Hans Kjetil Knutsen
Gruppeleder Ålesundlista Tverrpolitisk liste for Ålesund

-------------------------------------------

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til debatt@smp.no.

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!