Regionutvikling:

«Ålesund er blitt en sterk kulturby»

Ålesund har utvikla seg til å bli en av Norges mest spennende kulturbyer. For et par tiår siden var det ikke mange som trodde at det var mulig.

Konserter: Ålesund kan by på et variert tilbud av konserter og kulturaktiviteter gjennom hele året.   Foto: Marius Simensen

Meninger

Møre og Romsdal fylkeskommune vurderer å søke om status som europeisk kulturby for Ålesund, Molde og Kristiansund i 2028. Det skal skje ved at de tre byene søker i fellesskap som "Mørebyen". I høst skal kommunene ta stilling til om dette er en god idé.