Lesarinnlegg:

«Ein mobbefri kvardag for alle elevar»

Mobbing: Mobbing av medelevar skjer både i skulemiljøet og på digitale plattformer.  Foto: Audun Braastad / NTB scanpix (Illustrasjonsfoto)

Meninger

Alle elevar har rett til eit godt skulemiljø. Kampen mot mobbing er ei veldig viktig sak for KrF. Vi er difor veldig glade for at Møre og Romsdal endeleg har fått sitt eige mobbeombod, etter at KrF har løfta fram dette som ei viktig sak over fleire år.

Mobbeombodet er ein uavhengig kontaktperson som alle kan ta kontakt med for hjelp eller rettleiing i ei mobbesak.


Enorm økning i mobbesaker etter lovendring

Etter at loven gjorde det lettere å varsle om krenking, mobbing og diskriminering av elever, er antall saker meldt inn til fylkesmennene er nær nidoblet.


Mobbeombodet talar barna og elevane si sak, og kan blant anna vere ein samtalepart for barn, ungdom, føresette og alle som jobbar med barn og unge. I tillegg til å gje råd om korleis ein kan gå fram og skape dialog, jobbar mobbeombodet med førebyggande arbeid.

Mobbeombodet si viktigaste oppgåve er å passe på at alle barn sin rett til å ha det bra i skulen og barnehagane blir oppfylt.


Ekspertgruppe etterlyser tiltak for trygg nettbruk

Myndighetene må gjøre mer for at barn og unge blir trygge på nett, konkluderer en ekspertgruppe nedsatt av Barneombudet.


Mobbing utgjer ei krenking av menneskeverdet og er øydeleggjande for heile samfunnet. Kjell Magne Bondevik var den fyrste statsministeren som verkeleg løfta mobbeproblematikken opp som eit viktig samfunnstema, og Bondevik II-regjeringa lanserte den fyrste handlingsplanen mot mobbing.


Bok om utestenging melder seg

NRK Super-satsingen «Lik Meg» handler om blikking, utestenging og mangel på likes: En type mobbing som ikke alltid er like lett å identifisere. Nå kommer boken basert på serien, signert serieskaper Anne Wisløff.


KrF har som visjon at alle elevar skal oppleve ein mobbefri kvardag, og trur at mobbeombodet i Møre og Romsdal kan bidra til at vi kjem nærare denne visjonen saman med andre gode hjelparar.

Victoria Smenes
2. kandidat Møre og Romsdal KrF

Har du noko på hjartet? Send eit innlegg til debatt@smp.no