«Helge Orten, E-136 er fyrsteprioritet!»

Når har du Helge, tenkt å framsnakke og sørge for at både planlegging og finansiering av alle dei prioriterte prosjekta på E-136 vert gjennomført?

Vegdebatt: Helge Orten (t.v.) og Frank Sve er ikkje enige om vegval i Møre og Romsdal fylke.  Foto: Johan Behrentz

Meninger

Gong etter gong høyrer vi Høgre og Helge Orten snakke varmt om sitt gigantprosjekt til 37 milliard kr og hundredevis av meter under fjorden, Møreaksen.

Og, ikkje kom med dette at det «berre» skal koste 24 milliard kr, alle veit at frå dette stadiet og til bygging aukar prosjekta med minst 40 prosent, og då er vi nok meir i nærleiken av 40 milliard kr vil vi tru.

Orten er rimeleg klar over realitetane i vår regjering og i Stortinget, der budsjetta framover sannsynlegvis ikkje blir ein stor «pengefest», med bakgrunn i at veksten og utviklinga i landet faktisk går bra.


«Med Møreaksen blir det langt flere jobbmuligheter med kort reisetid»

Møre og Romsdal står overfor store omstillinger for å sikre bærekraftig vekst. Effektiv samferdsel er en forutsetning for å lykkes

Pr i dag set Orten og fleire, og ser på at Statens vegvesen brukar sine planleggingsresursar på bypakke Ålesund og Møreaksen, i staden for å gjennomføre planlegginga på dei prosjekta som står på topp i NTP her i fylket, nemleg prosjekta på E-136.

E-136 Flatmark-Monge-Marstein og E-136 Brustugelia-Rødstøl til Oppland grense, står i planen 2018-2023, og er verken planlagt eller finansiert.

Desse to prosjekta samla skal ha milliardløyvingar frå statsbudsjetta framover.

Det same gjeld ca. 3 milliard kr til E-39 Betna-Stormyra, og krabbefelt over Ørskogfjellet skal også på plass.


«Kvifor har du all din fokus på prosjekt som ligg langt fram i tid, i staden for å framsnakke det som burde vore prosjektert ferdig for lengst og som faktisk ER prioritert?»

Helge Orten og vi andre i regjeringspartia veit så inderleg vel, at å tru på «julenissen» og kunne få fleire titals milliard kr til eit prosjekt som fjordkryssing av Romsdalsfjorden, overhode ikkje er realistisk før dei prioriterte prosjekta som faktisk er prioritert i NTP i 2018–2023 vert realisert.


«Møreaksen – utdatert og ødeleggende»

Samferdselsministeren fikk nettopp overrakt rapporten «Teknologi for bærekraftig bevegelsesfrihet og mobilitet» fra sitt eget ekspertutvalg. Konklusjonen går rett i strupen på tanken om fergefri E 39.

Derfor har vi god tid til å greie ut flytebruer og Romsdalsaksen, samt gjere ei skikkeleg vurdering av ferjedrifta.

«Derfor er det no flott å konstaterer at det berre er AP og Høyre som fortsatt står i spagat og tviholder på ein gammaldags og miljøfiendtleg undersjøisk tunnel, og som ikkje ynskjer flytebruer og Romsdalsaksen utgreidd»

Eit fleirtal for å greie ut flytebruer og Romsdalsaksen er innan rekkevidd, dersom du som innbyggjar ynskjer dette, må di stemme gå til parti som ynskjer dette.

FrP er klokkeklar på at vi har god tid til å kunne greie ut flytebru og Romsdalsaksen, samt få ei skikkeleg vurdering av fleire ferjer og betre frekvens over Romsdalsfjorden.

Les flere innlegg på smp.no!

Med helsing

Frank Sve
Fylkesordførarkandidat
Fylkesleiar og gruppeleiar for
Møre og Romsdal FrP