Leserinnlegg

 Kommentarer om Listhaug

Sylvi Listhaug.  Foto: Terje Engås

Meninger

Det er lov å bli sliten og lei av og til, også for en politiker. Dette må også gjelde for en politiker som Sylvi Listhaug, som forleden sendte allmennheten via Dagsavisen melding om at hun var « dritt lei «. Hun var « dritt lei» av å bli konfrontert av bl.a. journalister med tidligere uttalelser hun har videreformidlet til oss arme velgere.

Eksempelvis har hun uttalt tidligere at Kr.F. under Knut Arild Hareide var et parti «uten ryggrad», og at samme Hareide «sleiker imamer oppetter ryggen». På spørsmål fra Dagsavisen om hun angret på noen av disse karakteristikkene, var svaret benektende. Listhaug har det ikke med å angre på ting hun har sagt eller gjort. Hun er ganske enkelt ikke skrudd sammen slik.

Likevel, selv om Listhaug er «dritt lei» av å bli konfrontert med tidligere uttalelser, vil jeg likevel gjøre henne, om mulig, enda litt mer dritt lei» når jeg uærbødig nok plukker fram et par-tre andre eksempler:

I 2011 uttalte hun bl.a. følgende: «Det er ikke bevist at menneskelige CO₂-utslipp fører til klimaendringer. Det er først og fremst en unnskyldning for å innføre mer skatter og avgifter»

Jeg regner med at hun fortsatt står ved denne uttalelsen, siden hennes varemerke fortsatt er ikke å angre på noe som helst av uttalelser hun i fortid har funnet det opportunt å komme med.

Videre dette: I mars i fjor la Listhaug ut på Facebook et bilde av Al-Shabab krigere med våpen, der vedlagte tekst var at « Ap. lot terroristers rettigheter gå foran nasjonens sikkerhet». Dette innlegget ble først slettet da hun oppdaget at hun ikke hadde tillatelse til å bruke vedlagte bilde, og dette i egenskap av å være sittende justisminister. Ikke verst.

Anders Romarheim, forsker ved Institutt for forsvarsstudier (IFS), og bl.a. ekspert for Gjørv-kommisjonen når det gjaldt innholdet i Behring Breiviks manifest, skrev bl.a. følgende kommentar i sakens anledning:

« At en sittende justisminister fronter en idé som er så nært kjernen av tankegodset i Behring Breiviks manifest, ikke virkemidlene, er nærmest ikke til å tro».

Sist men ikke minst følgende: På Listhaugs Facebook-side lå det fra 4/10 i fjor til mars i år trusler og oppfordringer om likvidering av norske advokater. Bak disse truslene sto en 60 år gammel mann som senere ble bøtelagt for dette. Imidlertid, poenget med dette er at det var først da politiet grep inn og ba Listhaug fjerne disse truslene, at dette ble gjort. Utrolig nok.

Jo, jeg forstår at Listhaug er «dritt lei» av å bli konfrontert med dette og hint, men jeg kan forsikre Listhaug også om følgende: Her er noen tusen velgere her i landet, som Listhaug har definert som selve « hylekoret», som er mer enn « dritt lei» av all den kynismen som nevnte Listhaug gjennom årene har funnet det opportunt å markedsføre.

Og på toppen av alt så presterer landets statsminister for en tid tilbake å utnevne denne politikeren til eldreminister. Det er ikke til å tro. Faktisk er dette for mange velgere det samme som å vifte med en ganske så ildrød klut.