Leserinnlegg:

«Vi vil gi SFO mer mål og mening»

SFO: Venstre ønsker å styrke kvaliteten på SFO, og vil ha et tilbud i Ålesund med god leksehjelp og varierte aktiviteter i lek, sport, kunst og kultur.  Foto: NTB Scanpix

Meninger

De aller fleste barn går på SFO i løpet av sine første skoleår. Nå er det på tide at det blir et kvalitetstilbud for alle, og ikke bare et oppbevaringssted for dem som ikke har noe alternativ.

Norge er et land med små forskjeller, og så å si alle barn går i barnehage og i offentlig skole. Likevel er det store forskjeller på fritida. Ålesund Venstre vil ha SFO med kompetent leksehjelp og varierte aktiviteter hvor barna kan utfolde seg i lek, sport, kunst og kultur.Det er store forskjeller mellom SFO-er, både når det kommer til pris og innhold, viste en nasjonal evaluering i fjor. Samtidig går 82 prosent av førsteklassingene våre på SFO. Potensialet er stort, og mange få det til: SFO kan være en mestringsarena utenfor klasserommet, hvor barna får bedre leke- og lærelyst, kulturell kapital og sosial mobilitet.


Sommeråpen SFO i en tynn tråd i år i Ålesund

Kultur- og oppvekstutvalget sender saka videre til bystyret med innstilling om at det av praktiske og økonomiske årsaker ikke er gjennomførbart i år, men åpner døra for det i det videre.


Det kan brukes strategisk som en integrerings- og inkluderingsarena og virke språkfremmende. Alle disse erfaringene kan være like viktige som akademisk kunnskap når barna skal skape seg et godt liv.

Et godt SFO-tilbud er en viktig del av tidlig innsats. Det handler om å legge gode rammer rundt skolehverdagen. Det bidrar til at barna gjør det bedre på skolen, og er bedre rustet for livet etterpå. Da må vi sette tydelige krav til innhold og kvalitet. Venstre har lenge kjempet for dette, og nå har regjeringen endelig forpliktet seg til å lage en nasjonal rammeplan.


På skulen må ein gjere dei matteoppgåvene læraren bestemmer:

Etter skulen er leiken fri

Leiken er viktig for ungane. Difor vil Ålesund-skulane markere leiken på SFO litt ekstra éin dag i året.


En nasjonal rammeplan er viktig for å vise vei og sette minimumskrav. Samtidig skal det gis rom for lokal variasjon. Styrken i de store forskjellene på SFO-er rundt omkring, er at det også finnes mange ulike løsninger.


Ap-utvalg vil ha gratis AKS og fylle tomme ettermiddagstimer

Gratis AKS for alle barn og aktiviteter rett etter skoletid med kommunalt lønnede trenere vil utjevne forskjeller og lette pressede familier, mener Ap-utvalg.


Venstre har tro på at vi kan dyrke fram det beste lokalt og lære av hverandre, samtidig som vi gjør et felles ambisjonsløft for SFO.

Det handler om å gi barna våre en best mulig oppvekst – Ålesund Venstre setter barn først.

Arild Terje Antonsen
2. kandidat for Ålesund Venstre

Grunde Kreker Almeland
Stortingsrepresentant for Venstre

Har du noe på hjertet? Send et innlegg til debatt@smp.no