Krever garanti fra statsministeren

Åpent brev til statsminister Erna Solberg og samferdselsminister Jon Georg Dale

Krever garanti: Kristin Sørheim (Sp), leder for samferdselsutvalget i Møre og Romsdal, spør om regjeringen tar regninga og kan garantere at ny utredning av kryssing av Romsdalsfjorden ikke fører til at prosjektet rykker bak i køa.  Foto: Staale Wattø

Meninger

Statsministeren har sagt at valgkampen skal dreie seg om de lokale sakene og den lokaletjenesteproduksjonen.

I Møre og Romsdal har spørsmålet om ny utredning av ferjefri E 39 Ålesund-Molde over Romsdalsfjorden, representert ved trasè- og konseptvalget Møreaksen (som er vedtatt av Regjeringen og Stortinget) og det nye alternativet Romsdalsaksen blitt et hovedspørsmål i lokalvalgkampen.


Kampen om aksene

Åpner for flytebru på Møreaksen

Samferdselsminister Jon Georg Dale åpner for at flytebruer kan erstatte den undersjøiske tunnelen på Møreaksen.


Representanter fra regjeringspartia H og Frp framstiller nå denne saka – som er av stor betydning for velgerne i vårt fylke - på vidt forskjellig måte.


Nytt brev fra Samferdselsdepartementet

Spikrer Møreaksen som trasevalg

I et brev fra Samferdselsdepartementet til Vegdirektoratet 5. juni slår departementet fast at vegtraseen mellom Ålesund og Molde skal via Ørskogfjellet til Vik i Vestnes. Slik spikrer departementet Møreaksen som trasevalg.


Jeg ber om at statsminister og samferdselminister nå avklarer følgende:

1.) Kan det nå utredes nye alternativer til både trasè og konsept for kryssing av Romsdalsfjorden, og er det slik at dette kan bestilles av et flertall i det nye fylkestinget i Møre og Romsdal?

2.) Vil staten i så fall dekke kostnaden med en fullstendig utredning av Romsdalsaksen og en konsekvensanalyse og samfunnsnytteanalyse av de to alternativene?

3.) Kan Regjeringen garantere at E39 Ålesund-Molde ikke mister sin plass i NTP selv om det gjennomføres en slik utredning?

Kristin Sørheim
Leder i samferdselsutvalget i Møre og Romsdal

-------------------------------------------

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til debatt@smp.no.

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!


Sve om trasevalg over Ørskogfjellet:

– Jeg ville ikke sendt det brevet

– Hadde det vært opp til meg ville jeg ikke sendt det brevet, sier Frps fylkesleder Frank Sve.