Leserinnlegg:

«Utsatt for urimelig personangrep»

Ingen kritikk: Ålesundslistas toppkandidat krevde Henriette Bryns avgang som styreleder i ÅKE og klaget henne inn for kontrollutvalget. Nå har kontrollutvalget behandlet klagen, uten å finne grunnlag for å kritisere hennes rolle i saken om Kolvikbakken ungdomsskole.  Foto: Staale Wattø

Meninger

Hans Kjetil Knutsen har utsatt Henriette Bryn for urimelige personangrep, og Sunnmørsposten ble brukt til å formidle angrepet. Han har krevd hennes avgang som styreleder i ÅKE, da han mente hun hadde opptrådt egenrådig og ikke involvert styret i sak om Kolvikbakken. Dette er definitivt galt.

Gjennom to notat sendt i forkant av ÅKE sitt styremøte i april, var styret informert om at byggekomiteen arbeidet videre med utgangspunkt i å rive brunosten. I mailen ba hun om tilbakemeldinger på innholdet, hvis noen var uenig. Likeså ble det gitt en grundig orientering i styremøtet, uten at noen ba om at det ble laget eget saksframlegg ut over orienteringen som ble gitt.


Hans Kjetil Knutsen om rivinga av Kolvikbakken ungdomsskole:

– Hun bør trekke seg, umiddelbart

Hans Kjetil Knutsen (Ålesundlista) er i harnisk over måten rivinga av Kolvikbakken ungdomsskole har blitt håndtert på. Nå krever han at styreleder Henriette Bryn i Ålesund kommunale eiendom (Åke) trekker seg.


På sensommeren sendte Hans Kjetil Knutsen inn klage på Henriette Bryn til kontrollutvalget. Saken ble behandlet nå sist onsdag 4/9. Jeg deltok som tilskuer i møtet.

Både Sunnmørsposten og Knutsen glimret med sitt fravær.

I vedtaket fra kontrollutvalget finnes det ikke et snev av kritikk mot Henriette Bryn sin håndtering av saken, og hennes rolle som styreleder for eiendomsforetaket.

Derimot er det kritikk til bystyret som etter utvalgets vurdering ikke har klare regler for myndighetsfordeling mellom bystyret, ÅKE og byggekomite.


Styreleder i Åke:

- Endelig Kolvikbakkens tur

Henriette Bryn er glad for at det nå blir nybygg på Kolvikbakken. Styrelederen i Åke er også litt forundra over enkelte reaksjoner fra medlemmer i bystyret.


Denne saken har vært en stor belastning for Henriette Bryn. Også i sosiale media er hun utsatt for sterke personangrep, hvor det blir vist til Knutsen som sannhetsvitne.

Blant annet under hennes kandidatpresentasjon på Facebook blir hun angrepet med påstand om å være egenrådig og at hun ikke er en person som er opptatt av samarbeid.

Jeg vil hevde at tusenvis av framtidige ungdomsskoleelever og deres foreldre bør være takknemlig og glade for at vi har en så dyktig styreleder som bidrar til at den framtidige ungdomsskolen på Kolvikbakken blir en kjempeflott skole.


Kontrollutvalget har behandlet rivingen av Kolvikbakken:

– Lite relevant å avklare hvem som hadde myndighet eller ikke

Onsdag møttes kontrollutvalget i Ålesund kommune, blant annet for å behandle prosessen for rehabilitering av Kolvikbakken ungdomsskole.


Angrepene på Henriette Bryn kan ha bidratt til at det mandag kan vanskelig for henne å bli innvalgt i det nye kommunestyret. Dette da mange antagelig tror det Sunnmørsposten har publisert med Knutsen som kilde.

Svein-Rune Johannessen
Ålesund Arbeiderparti

Har du noe på hjertet? Send et innlegg til debatt@smp.no