En stemme for de eldre

Meninger

En kjernesak for Frp er og har alltid vært å ta vare på samfunnets eldre. De som har bygget landet fortjener å tas vare på.

Det nye eldreombudet, som eldreminister Sylvi Listhaug til vår store begeistring valgte å plassere i Ålesund, skal fremme eldres interesser, rettigheter og behov.


Frp fikk forhandlet inn etableringen av eldreombud i statsbudsjettet for 2019. I mandatet skal det legges til rette for at de eldre blir hørt og at de eldres rettigheter blir ivaretatt.

Regjeringen etablerer eldreombud med kontor i Ålesund

Regjeringen oppretter et eget ombud som skal bidra til å fremme eldres interesser, rettigheter og behov. Eldreombudet blir lokalisert i Ålesund.

Eldreombudets innspill bør være en viktig del av prosessen før kommunepolitikere behandler saker. Frp anser etableringen av eldreombudet som en ypperlig anledning for Ålesund til å ta lederposisjon i eldrepolitikken ved å lytte til seniorene.

Å gjøre hverdagen bedre for våre eldre er en viktig oppgave for alle Frp-politikere. I regjering har vi blant annet redusert avkortingen av pensjoner for gifte og samboende, innført samboergaranti, innført mer valgfrihet i alle omsorgstjenester og startet en prøveordning med statlig finansiert eldreomsorg.

Hver kommune i Norge har forskjellig budsjett, kompetanse og vilje til å prioritere eldreomsorgen. Frp ser ingen grunn til at postnummeret skal bestemme hva slags eldreomsorg en får, og går inn for at staten betaler for eldreomsorgen, slik at vi får trygg og god eldreomsorg i hele landet. I regjering har vi fått til en forsøksordning med statlig finansiert eldreomsorg. Resultatene er så langt gode.

Ålesund Frp vil gå inn for at nye Ålesund kommune blir med i ordningen for statlig finansiert eldreomsorg. Resultatene viser at de eldre selv har fått mer medvirkning, at vedtakene har blitt bedre og det har blitt investert mer i både kompetanse hos de ansatte og velferdsteknologi.

Ordningen skal utvides, og Ålesund bør blir med, slik at vi sikrer at våre eldre faktisk får de tjenestene de i utgangspunktet har krav på.

-------------------------------------------

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til debatt@smp.no.

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!