Leserinnlegg:

«Møreaksen – snarvegen for folk flest»

Møreaksen: Vedlagt bilde viser en illustrasjon av trafikkmønsteret etter realisering av Møreaksen. Færre enn 3 av 10 biler som passerer Julsundbrua forventes å passere Årø øst for Molde sentrum eller i retning Fræna. Illustrasjon: Statens Vegvesen 

Meninger

Møreaksen vil bidra til å bygge en større og mer robust bo- og arbeidsmarkedsregion mellom de tettest befolkede områdene i Møre og Romsdal. Dette er en av hovedårsakene til at regionrådene i Romsdal og på Sunnmøre, sammen med blant annet NHO, Norsk Industri og store næringsfora i regionen, har engasjert seg sterkt i arbeidet for å få realisert Møreaksen i tråd Stortingets vedtak.

Molde-Vestnes er fylkets mest trafikkerte ferjesamband. Når en først skal avløse dette med en etterlengtet døgnåpen vegforbindelse, er Romsdal Regionråd (ROR) opptatt av at en velger den korteste og raskeste forbindelsen – for folk flest.


Trafikktellingene viser at man i dag finner igjen kun ca. 40 prosent av ferjetrafikken over Romsdalsfjorden øst for Årø. Med realisering av Møreaksen og Kjerringsundet vil denne andelen reduseres til i underkant av 30 prosent ifølge Statens Vegvesen sine trafikkberegninger (se illustrasjon).

For dem som kommer østfra mot Molde og skal videre mot Sunnmøre, blir kjøretiden tilnærmet lik om man velger Møreaksen eller en eventuell trasé over Sekken. For folk flest, det vil si de som reiser mellom Molde og Ålesund, representerer Møreaksen en innsparing på om lag 50 minutter i forhold til dagens fjordkryssing og om lag 15 minutter i forhold til Romsdalsaksen.

Statens Vegvesen vil nå foreta en vurdering av flytebru i stedet for tunnel for Møreaksen. ROR ser fram til en rask avklaring på om dette vil kunne konkurrere med den planlagte løsningen.

Det viktigste er at en holder fast ved den ytre traseen, og samtidig kommer raskt i gang med byggingen. I tillegg til at dette er den raskeste forbindelsen mellom Sunnmøre og Romsdal, gir den en stor bonuseffekt ved at et betydelig næringsliv og om lag 4.500 innbyggere i Midsund og Aukra blir landfast. Dette styrker også økonomien for Møreaksen.


Realisering av Møreaksen og Kjerringsundet medfører at tre ferjesamband med totalt seks ferjer vil bli avviklet.

Ferjefri E39 handler altså om langt mer enn en ferjefri stamveg mellom Kristiansand og Trondheim. Et samlet ROR ønsker ingen «timeout» i utviklingen av fylket vårt. Vi arbeider for realisering av den raskeste forbindelsen for folk flest mellom Sunnmøre og Romsdal i tråd med Nasjonal Transportplan.

-------------------------------------------

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til debatt@smp.no.

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!