«Sentrale Sunnmøre!»

Meninger

Mellom Ørsta og Volda ligg den nasjonale institusjonen Nynorsk kultursentrum, og i Ålesund skal ein innføra nynorsk som kommunalt skriftmål. Slike band mellom by og land gjer Sunnmøre til eit større sentrum her i landet, og til eit føredøme for andre regionar. Måtte veljarane i Ålesund få seg politikarar som ser det.