Leseinnlegg:

«Reiselivet vokser, og utslippene går ned»

Til tross for stor økning i opplevelsesbasert turisme i Møre og Romsdal de siste årene, er utslippene fra reiselivet på full fart ned. Med grønne destinasjoner som Geiranger i spissen satser næringen på null utslipp allerede neste år.

REISELIV: Geiranger har blitt grønnere ifølge artikkelforfatterne. Her er et bilde av Geiranger sett fra Dalsnibba.  Foto: Staale Wattø

Meninger

Det hersker en rekke påstander om hvor mye norsk reiseliv forurenser, men reiselivet i seg selv er ikke knyttet til store utslipp. En fersk rapport, utarbeidet av Stakeholder på vegne av NHO Reiseliv, konkluderer med at det samlede CO₂-utslipp fra norsk reiseliv er 3,6 millioner tonn CO₂ i 2018. Det er mer enn fire ganger mindre en norsk olje- og gassutvinning (14,6), over tre ganger mindre enn industri og bergverk (12,1), og også betydelig mindre enn privatbiler (4,7) og norsk jordbruk (4,4). Det er transportleddet i reiselivet som i all hovedsak står for utslippene når man ser på reiselivet:

* Flyreiser står for 53 prosent

* Cruise står for 16 prosent

* Passasjerskip for 13 prosent

* Bil/camping for 12 prosent

* Overnatting og servering for 3 prosent

CO₂-utslipp fra overnatting og servering utgjør kun tre prosent av samlet utslipp fra reiseliv. Utslippene forventes å falle betydelig etter hvert som alle bytter ut oljefyrene med utslippsfrie oppvarmingsløsninger, og bør gå mot null allerede neste år.

Stor vekst i opplevelsesbransjen i Møre og Romsdal

I Møre og Romsdal har verdiskapingen i reiselivet vokst med 41 prosent fra 2004 til over 2,1 milliarder kroner i 2017. Det er opplevelsesbransjen som har hatt den største veksten. I Møre og Romsdal har verdiskapingen i denne delen av reiselivet økt nær 300 prosent fra 2004 til 2017. Opplevelsesaktører som 62˚ NORD og hoteller som Scandic Parken og Hotel Union Øye har bidratt til å bygge fylket som et attraktivt reisemål, både for forretningsreisende og ferierende turister. Reiselivet i regionen har klart å øke verdiskapingen, samtidig som utslippene er redusert til nær null.

I Geiranger er så godt som alle bedriftene miljøsertifisert, også de mindre bedriftene. Geirangerfjorden er i tillegg en kommende bærekraftig destinasjon, hvor det legges til rette for at miljøavtrykket skal bli så minimalt som mulig. Gjennom fellesprosjektet “Grønn Fjord” søkes det å gjøre destinasjonen til en ledende grønn destinasjon. Det betyr at det for Geiranger-området vil kunne være av interesse å utrede om det kan være mulighet for en regulering av busstrafikken gjennom et samarbeid mellom de ulike aktørene i Geiranger og nærliggende turistdestinasjon.

Fylkeskommunen må satse på el-transport

Reiselivet i seg selv ikke er knyttet til store utslipp. Det som gir utslipp, er transport. For både bil, båt, buss og ferje er det fullt mulig med el-transport. Andelen elbiler vokser, og med utrulling av utslippsfrie busser og ferjer vil CO₂-utslippet reduseres kraftig. Fylkeskommunen og andre offentlige innkjøpere må være like konsekvent i valget av buss og ferjer, som myndighetene har fått til med elbilsatsingen i privatmarkedet.

La oss begynne der det faktisk er mulig å gjøre en forskjell, og med de tiltakene som har størst effekt på klimautslipp. Så vil fly komme etter når teknologien er tilgjengelig. I debatten om "flyskam" er det viktig å minne om at privatbiler slipper ut 4,7 millioner tonn CO₂, som er nær fire ganger så mye som innenriks luftfart.

350 prosent vekst i cruisepassasjerer til Ålesund

Elektrifisering av fly vil komme, men det vil ta lengre tid. Utslippene fra fly er i tillegg en del av EUs kvotehandelssystem, og hele 77 % av passasjertrafikken med fly er en del av EUs kvotehandel. Utslipp til sjøs er derimot ikke regulert av EUs kvotehandel. CO₂-utslipp fra cruiseskip har vokst med 46 prosent fra 2012 til 2018, og er vesentlig større enn utslipp fra utlendingers fritidsreiser med fly til og i Norge. Det stiller store krav til den norske regjeringen som må sette strenge nasjonale utslippskrav til cruise.

Videre må kommunen planlegge for fremtiden. Hvor mange cruisegjester per dag kan Ålesund ta imot? Ferske tall fra Menon Economics viser at Ålesund har hatt en vekst i antall cruisegjester på 350 prosent på 10 år fra 67596 i 2008 til 306 647 passasjerer i 2018. Det utgjør 43 prosent av besøkende til byen. Kommunen har rett til selv å fastsette et tak for hvor mange cruiseturister byen kan ta imot per dag. Målet må være å skape en balanse mellom natur, de som bor og de som besøker.

Det skjer en positiv utvikling i norsk reiseliv. Bor du på et hotell i Geiranger er opplevelsen snart utslippsfri. Men, vi er ikke i mål. Det må settes inn tiltak der det er teknologisk mulig, slik at vi kan reise grønnere.