Leserinnlegg:

«Strømkabler til utlandet gir billigere strøm til norske forbrukere»

Vi nordmenn liker å diskutere strømprisene. Meningene er sterke, men sammenhengene i strømmarkedet er kompliserte å forstå.

Illustrasjonsfoto: Terje Engås 

Meninger

Enkelte hevder at Norge har et kraftoverskudd. Det er riktig i år med gjennomsnittlig nedbør og temperaturer, da eksporterer vi mer strøm enn vi importerer. Problemet oppstår når nedbøren av og til uteblir, og ikke minst under kalde vintre. I vinter steg kraftprisene med over 30 prosent. Vi hadde med andre ord kraftmangel.

Mange skylder på kraftselskapene som selger overskuddskraft til utlandet. Om våren har vi vårflom. Mange kraftverk er elvekraftverk. Da må man produsere mens vannet er der, ellers renner det over kanten, og det blir ingen strøm. I mange vassdrag tappes kraftmagasinene ned før våren. Dette gjøres for å ta unna snøsmeltingen, og ikke minst for å hindre flom. Mange kraftselskaper må med andre ord selge unna strøm om våren. Da det ikke er kapasitet i dammene. Med varmere vær om våren går strømforbruket i Norge nedover. Det oppstår et kraftoverskudd. Det er ikke marked for all strømmen i Norge om våren og sommeren. Derfor eksporteres overskuddskraften til utlandet. Enkelte kraftselskaper eksporterer strøm til Europa om dagen, for å kjøpe igjen strøm billig om natten. Da blir strømmen billigere i Norge.

Norge har etter hvert fått mange strømkabler til utlandet. Mange tror feilaktig det gir dyrere strøm i Norge. Strømforbruket i Norge er ujevnt. Om sommeren er det lite, under kalde vintre er det rekordstort. Et moderne samfunn forbruker enorme mengder med strøm, vi kan ikke stenge ned samfunnet ved strømmangel. Derfor har vi de store kraftlinjene som transporterer strøm fra områder av Norge med overskudd, til områder med underskudd. Enkelte måneder er imidlertid produksjonskapasiteten for liten. Da må vi importere strøm fra utlandet.

Kan vi ikke bare bygge ut mer strøm i Norge? Selvfølgelig kan vi bygge enda større dammer, men da blir naturinngrepene i norsk natur mye større. Vi kan bygge enorme dammer, og holde vannet i reserve. Det blir imidlertid svært kostbar strøm, for kraftverkene må ha betalt for denne strømutbyggingen. Det er derfor det er billigere for norske strømkunder at vi i perioder importerer strøm fra utlandet, enn at vi er selvforsynt til enhver tid. Strømkabler til utlandet gir oss billigere strøm, enn vi ellers ville hatt.