«Nynorsk eller regneferdigheter?»

Meninger

Den 23. oktober hadde Kristian Almås et innlegg i SMP hvor han «dokumenterer» at et flertall av befolkningen i Ålesund ønsker nynorsk. Som kilde oppgir han en undersøkelse fra 2016 med følgende resultat: Nynorsk: 41 %, bokmål: 31 % og nøytral: 23 %. Almås sier at vi trenger litt presisering. Vel, vi skal snart se at det i stedet er Almås som i høyeste grad trenger presisering. Hadde han konsentrert seg om matte i stedet for nynorsk i sine mange år i skoleverket, hadde han klart å regne ut hva undersøkelsen egentlig viser.Det alle – unntatt Almås – har fått med seg, er at de som i dag ønsker å fortsette med bokmål i nye Ålesund kommune, inngår i to grupper i undersøkelsen, nemlig gruppene «bokmål» og «nøytral». Som vi har sett i et annet innlegg i SMP, er bokmålstilhengerne mer høflige og omtenksomme enn nynorsktilhengerne. En del av dem som ønsker bokmål, går derfor inn for språknøytralitet av hensyn til nynorskbrukerne! Det er derfor ikke 31 % som ønsker bokmål, det er langt flere. Og siden Almås hittil har vist forholdsvis begrensede kunnskaper om matematikkens irrganger, så skal vi ta den addisjonen med det samme. Følg med nå: Bokmål 31 % + nøytral 23 % = 54 % som ønsker bokmål!

Jeg håper Almås tar vare på denne lille leksjonen til senere bruk. Husk også å notere at bokmålsflertallet i Ålesund er signifikant.