«Sykehusdebatten fortsatt»

Når avdelinger/tilbud som går med overskudd på bunnlinja skal reduseres, med det resultat at de går med underskudd høres det ikke fornuftig ut, mener forfatteren av dette innlegget. På bildet Ålesund sjukehus, der fasaden er under restaurering.   Foto: Staale Wattø

Meninger

De siste dagene har det vært stille fra HMR etter at Kvernmo konstaterte at planer følges, og at det skal bli minst det nødvendige økonomiske overskuddet som han har fått bestilling på.

For de av oss som er avhengige av et godt sykehustilbud, er det viktig å ha tillit til tjenestene vi tilbys. Det var et godt signal vi fikk fra legene ved hjerteavdelinga i den forbindelse.


Tillitsvalgt lege ved Ålesund sjukehus: – Forventer at det bygges for framtida

Neste år kan det bli byggestart både for ny intensiv, nytt akuttmottak og ny strømforsyning ved sjukehuset.

Anita Krohn Traaseth var deltaker i Nitimen søndag morgen (27.10), og fortalte om sine erfaringer som toppleder både i offentlig og privat virksomhet.

Traaseth har ledet store omstillinger i både offentlig og privat sektor og konkluderer med at en ikke kan tenke på samme måte i de to sektorene.

Styreleder i HMR (Theodorsen) kommer fra Statoil og i styremøtet 25.9 sammenlignet han styring i helsesammenheng med konsekvensen av prisdiskusjoner mellom Statoil og leverandører sine ingeniører.


Ifølge hans konklusjon ville dette være en katastrofe om ikke noen kom imellom. Hvordan blir dette når samme filosofi benyttes i helsetjenesten?

Styret kommer mellom MENNESKER med behov for hjelp og de operative avdelingene (ansatte)?


– Ingen reduksjon i ambisjonsnivået for Ålesund sjukehus

Byggestart for ny straumforsyning til Ålesund sjukehus blir i beste fall sommaren 2020.

sjukehus Anita Krohn Traaseth har tydeligvis sett at det er forskjell på offentlig og privat virksomhet og hentet fram begrep fra litteraturen for å beskrive forskjellen.

I privat sektor kan en bruke metoder i sakprosaframstilling. Dvs «bang, bang, bang, sånn skal det være. Følg oppskriften. Bunnlinja i regnskapet er bestemmende».

I hennes arbeid med omstrukturering i Innovasjon Norge måtte skjønnlitterære metoder brukes. Oppsummert sier hun (fritt sitert): «Det tar lengre tid å lese en god roman enn en oppskriftsbok. Karakterene har en historie med seg. Omstrukturering i offentlig sektor tar lang tid og bygger på relasjoner i langt større grad enn en kan gjøre i det private».

Dette er gode ord som absolutt bør sendes til styret og daglig ledelse i HMR. Måten styret og Kvernmo kjører dette prosjektet på gir svekket tillit til tjenestene vi har krav på eller som er bra for samfunnet.


Sa frå til styret i Helse Møre og Romsdal

– Sjukehus-tilsette må bli flinkare til å melde frå

Ingen spør om det er høgt arbeidspress og høgt arbeidstempo i helsevesenet, seier styremedlem Anette Lekve i Helse Møre og Romsdal.

Når avdelinger/tilbud som går med overskudd på bunnlinja skal reduseres med det resultat at de går med underskudd høres det ikke fornuftig ut.

Spesielt når avdelinger har en samfunnsøkonomi få offentlige enheter kan vise til.

Håper at styret ser oppover i systemet og utnytter muligheter der i minst like stor grad som de angriper sin egen organisasjon.

-------------------------------------------

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til debatt@smp.no.

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!