Leserinnlegg:

Dette er symptomene på hjerneslag

Meninger

I flere år har Norsk nevrologisk forening markert uke 47 som Hjerneuka. I denne uka er det spesiell fokus på hjernen og dens sykdommer, blant annet er det foredrag og annet informasjonsarbeid over store deler av landet. Hjerneslag er en av disse sykdomstilstandene. Hvert år er det rundt 12.000 hjerneslag i Norge, og er den hyppigste årsaken til ervervet funksjonshemning. Hjerneslag er dessverre også den tredje vanligste dødsårsaken her i landet.

LHL Hjerneslag Ung Nordvestlandet har sendt en oppfordring til alle kommuner, videregående skoler, høyskoler og universitet og et antall bedrifter og rederi i Møre og Romsdal om å sette Helsedirektoratets kampanjeplakat Prate, Smile, Løfte på informasjonstavler i Hjerneuka. Målet vårt er å bidra til at disse viktige hovedsymptomene blir kjent slik at hjerneslag oppdages og rett behandling kan igangsettes i tide!

At riktig behandling i tide er en god investering er utvilsomt!

I Norge er det ifølge statistikken 50.000 mennesker i alle aldre som lever med gjennomgått hjerneslag. Hver av disse har et antall pårørende, hvor mange som føler de er berørt av et hjerneslag er umulig å si – pårørende er mer enn ektefelle, barn, mor eller far, det kan være venner, kolleger eller naboer. Konsekvensene av et hjerneslag varierer, men det som er felles for alle tilfeller er at tapslisten er stor, både for den slagrammede og for de pårørende: fysisk, sosialt, økonomisk, kognitivt, det er bare å fylle ut!

Det er mulig å gjøre noe med dette! Det er derfor Helsedirektoratet har gjennomført kampanjen «Prate, Smile, Løfte» som peker på hovedsymptomene ved hjerneslag, og at ved problemer med å Prate, Smile eller Løfte armene skal en ringe 113. Hvert sekund teller. Blir hjerneslaget oppdaget i tide og en får behandling kan lista over konsekvensene gjøres kortere!

At riktig behandling i tide er en god investering er utvilsomt!

Sunnmørsposten ønsker en åpen og saklig debatt. Alle innlegg blir kontrollert etter publisering. Vi forbeholder oss retten til å forkorte, redigere og fjerne innlegg.
Meninger