Leserinnlegg:

Hva skjer med Ålesund sjukehus?

FEIL STRATEGI: Artikkelforfatteren er sterkt kritisk til at det kuttes i tjenester som skårer godt, og mener det må tenkes annerledes.  Foto: STAALE WATTØ

Meninger

Refererer til artiklene i Sunnmørsposten fredag 18. oktober 2019 om kutt i investeringene i Ålesund sjukehus.

Det første spørsmålet er: Hvor skal dette ende? Ser vi begynnelsen på en rasering av sykehuset? Vi har fulgt med i diverse innlegg om sykehuset, og den tilstand sykehuset er i. Ett innlegg som vi reagerte på var innlegget omhandlet røntgenavdelingen, og tilstanden på maskinene. Husker vi riktig, var maskinene tretten år gamle, og det var vanskelig å skaffe reservedeler, maskinene kunne stå i minst tre uker inntil nye reservedeler var på plass. Tenk på alle de som måtte vente inntil maskinene fungerte igjen. Vi beundrer de ansatte som står på for et bedre sykehus, men blir fortalt at vi må redusere kostnader for å dekke inn underskuddet.

Tenk for en motivasjon det er å få disse negative opplysningene år etter år, og aldri se lys i tunnelen. (Hvorfor ikke ha fokus på også å øke driftsinntektene?). I tillegg kom beskjeden på fredag 18. oktober om “Kutt i investeringene på Ålesund sjukehus”. Vi skjønner at der er mange som er skuffet og sinte etter å få denne meldingen. Hadde det ikke vært ressurser i vårt samfunn til å oppgradere sykehuset, var det forståelig, men når våre rikspolitikere forteller at vi bor i verdens rikeste land, burde det være tilgjengelig kapital. Helsen er det viktigste for oss alle, derfor er dette en helt unødvendig situasjon.

En av artiklene omhandler det nye sykehuset på Hjelset, som i skrivende stund blir 700 millioner dyrere enn tidligere prognose. Direktør Kvernmo avviser at dette har sammenheng med kuttene i Ålesund, dette utsagnet må ordfører i Ålesund kommune få skriftlig.

Med dette som bakgrunn, kommer spørsmålet om hvilke verdier det er Helseforetaket styrer etter. Vi har forsøkt å leite etter det i strategiplanen, men verdiene kunne vi ikke finne. Vi antar at den viktigste verdien er fokus på pasienten for å tilfredsstille behovene til pasienten. Pasienten burde alltid være viktigst, og burde prioriteres over alt annet.

Er det slik vi som kunder (pasienter) blir behandlet? Basert på informasjon fra tidligere pasienter ved sykehuset, gjør de ansatte en fantastisk jobb for å møte verdiene – “pasienten først”. Når vi nevner behovene, mener vi “fra kunden merker at noe er galt til kunden er blitt frisk”.

Etterspørselen etter helsetjenester øke. Det er tidvis lange ventetider for å komme til utredning eller behandling. Dette har ført til et politisk press om å effektivisere helsevesenet og redusere ventetidene. Lean (redusere sløsing) blir av flere sett på som en mulig løsning. Lean er en metodikk og ledelsesfilosofi med fokus på verdi for kundene gjennom en driftsstrategi for flyteffektivitet og kontinuerlig forbedring basert på “Just in Time og visuell styring”.

Helsevesenet i Sverige har kommet mye lenger enn helsevesenet i Norge når det gjelder innføringen av Strategi for flyteffektivitet, (tiden det tar fra en identifiserer et behov til behovet er oppfylt), LEAN består av to former for effektivitet: ressurseffektivitet og flyteffektivitet. Ressurseffektivitet er fokus på effektiv bruk av de ressursene som skaper merverdi på Ålesund sjukehus, flyteffektivitet er fokus på pasienten, og hvor effektivt Ålesund sjukehus behandler pasienten.

Ressurseffektivitet ved Ålesund Sykehus:

• Ansatte: 130 årsverk skal forsvinne totalt for de fire sykehusene. Overraskende at de fire sykehusene har vært overbemannet, og om ett år eller to er denne type arbeidskraft mangelvare. Blir servicen dårligere, kan dette få konsekvenser for omdømmet for Ålesund sjukehus. En god venn av undertegnede ble sendt til Trondheim for en større hjerteoperasjon. På veien hjem fortalte legen som opererte han at han måtte gå på rehabilitering på Ålesund sjukehus, for de er de beste i Europa i dette faget. Så leser vi i Sunnmørsposten at denne avdelingen mister 1,5 årsverk. (Never change a winning team)

• Anlegg: Ålesund sjukehus ble tatt i bruk i 1971, og runder snart 50 år. Selv om der er kommet nye anlegg til (barneavdelingen), er logistikken lang fra god nok.

• Utstyr: ref. til røntgenmaskinen over som stadig er ute av drift, tenk hvilken kø det medfører. “ Vi har nok pasienter for et PCI-senter” – tenk hvilke kostnader som kunne vært spart.

• Informasjonssystemer: IKT i helsevesenet har vært mye kritisert med rette, tenk hvilke tid som blir mistet. IKT er en av de viktigste driverne i et effektivt logistikksystem.

At ressursene ikke blir brukt så effektivt som en skulle ønske, skaper ventekøer for pasientene. Det samme som i industrien, men der skapes store varebeholdninger.