Leserinnlegg

«Hvis turistskatt er svaret, hva er problemet?»

Cruisetrafikk: Cruiseskipet «AIDAprima» fra AIDA cruises ved Stornespiren i Ålesund.  Foto: Staale Wattø

Infrastrukturen er mangelfull for turistene og de fastboende i pressområdene med hensyn til toaletter og skilting og hvorfor ikke tilskudd og støtte til verdiskapende lokale initiativer?

Meninger

I Sunnmørsposten 15. november kunne vi, med henvisning til Innovasjon Norges rapport, lese at et flertall av innbyggerne i de mest besøkte turistområdene i Norge ønsker seg turistskatt.

Antagelsen er at turistskatt vil dempe trengselen i høysesongen og hylles av NHO Reiseliv.

En plass som er trivelig å bo på, er også trivelig å besøke.

Våre passasjer kommer til Norge for å oppleve vakker natur og unike lokalsamfunn langs hele kysten.

De ønsker ikke å bruke tiden sin på trengsel og køer. De ønsker å nyte Norge.

Cruiseindustrien har sammenfallende interesser med populære turistområder og ønsker et samspill med NHO om å utvikle fremtidens bærekraftige turisme i Norge - vi har begge stor interesse av å bidra til løsninger på denne utfordringen.


Lokalbefolkningen i norske turistområder vil ha turistskatt

Turiststrømmen til Norge øker kraftig. Det gjør også misnøyen blant befolkningen i pressområdene. Nå ønsker et stort flertall å innføre turistskatt.


Rapporten slår fast at om lag to tredjedeler av innbyggerne i såkalte pressområder for turisme vil innføre turistskatt. I andre deler av landet uten press, er tallet halvert.

Motivasjonen for skatten er angivelig å sørge for at trengselen, som til tider kan oppstå, begrenses.

Vår erfaring fra andre land, viser at samarbeid om spredning av antall skipsanløp og turister er mer effektivt for å dempe dette presset, enn en turistskatt. Grunnen er ganske enkelt at en turistskatt utgjør en for liten andel av turisters totale kostnad til at de velger andre reisemål.

Neste år vil for eksempel maksimalt 3 skip ligge til kai i Bergen samtidig. Denne ordningen er kommet i stand gjennom dialog og en god forståelse mellom lokale myndigheter og cruisenæringen. Tiden vil vise om dette virkemiddelet kan løse noen av utfordringene – vi tror det er langt mer effektivt enn en turistskatt.

Cruisenæringen betaler selvsagt vår andel av skatter og avgifter, det skulle bare mangle.

Beste utfall av en turistskatt for alle kategorier turister vil være hvis den utelukkende går til å bedre opplevelsene for turistene og de fastboende hvor enn de måtte befinne seg.

Infrastrukturen er mangelfull for turistene og de fastboende i pressområdene med hensyn til toaletter og skilting og hvorfor ikke tilskudd og støtte til verdiskapende lokale initiativer?

Vi avviser ikke en turistskatt som er innrettet på en fornuftig måte, men det er viktig å forstå hvilke problemer en slik skatt løser, og hva den ikke løser. Ønsker man trengselen til livs er tett dialog med cruisenæringen om spredning av anløp og avgang for cruiseskipene den beste løsningen.

En polarisert debatt om utslipp og for mange og for gjerrige cruiseturister er for snever. Masseturismen er kommet for å bli, og vi må lære oss å håndtere den på en vennlig og bærekraftig måte til nytte for aktører både på land- og sjøsiden ! Følelser, synsing og populisme stopper hverken utslipp eller masseturisme


Lesarinnlegg:

«Det må vere lov å seie ifrå utan å bli skulda for turisthat»

Tilsvar til politisk redaktør om cruisetrafikk og turisme.