Leserinnlegg:

«Ålesundspolitikere - gode rollemodeller?»

PENGER: – Samlet godtgjøring til politikerne foreslås økt til omtrent 4 millioner mer enn tidligere forslag, forslag som slett ikke var moderat, hevder artikkelforfatteren.  Foto: Staale Wattø

Meninger

Flere har vel lest om ordførerne i Ullensaker og Sokndal som nå reduserte sine lønninger med flere hundretusener. De fant begge andre viktige kommunale saker å bruke pengene på enn å fylle sparekontoene sine.

«Nye» Ålesund kommune går mot et solid underskudd – det blir magre år framover. De store sektorene som skole og helse må antakelig regne med kutt. For ikke å snakke om samferdsel og vedlikehold som allerede har store etterslep.

I Norge har vi så vidt begynt å vurdere hvordan vi skal forhindre at ulikhetene i inntekt mellom folk skal fortsette, en utvikling som ellers i verden har ført til politisk og sosial uro. Lederlønningene også i Norge har dessverre, både i privat og offentlig sektor økt i utakt med lønningene til folk flest.

Mot dette bakteppet er det forstemmende å se hva slags utvikling de nyvalgte politikerne i vår kommune har lagt opp til: En formidabel økning i topplederlønningene. 13 av disse har nå millionlønn. Lønnsveksten til andre kommuneansatte er så vidt jeg vet estimert til 3 prosent årlig.

Høytlønte nye stillinger er også kommet til. Er dette gode signaler, og en realisme i forhold til kommunens økonomi. Har vi sett noe til en politisk debatt om lønns- og forskjellsutvikling i kommunen?

Kan det skyldes at det innenfor det politiske system skjer en lignende utvikling? Fra topp til bunn foreslås det «feite» godtgjørelser. Ordførerlønna foreslås maksimalt hevet med 72000 til 1 198 296. Varaordføreren til 998 580. Gruppeledernes godtgjørelser foreslås doblet fra inneværende periode.

Så har vi også et merkelig forslag. Et frikjøp til lederen av opposisjonen som fort kan koste opp mot en million. Er opposisjonen en politisk blokk med en valgt leder? Eller er det som prinsipp den utvalgte fra det største partiet? Det hadde blitt en interessant diskusjon dersom to partier hadde vært omtrent like store, og hva slags rolle har «opposisjonsleder» i forhold til de andre partiene i opposisjon? Dette virker mer tenkt som en «sukkerlake» å legge opposisjonen i.

Samlet godtgjøring til politikerne foreslås økt til omtrent 4 millioner mer enn tidligere forslag, forslag som slett ikke var moderat. Se alt dette i sammenheng med den økning på 6300 kroner som ble gitt personer med en gjennomsnittlig pensjon fra folketrygden.

Er det ingen av våre nyvalgte politikere som er bekymret over lønnsutviklingen og den økende avstand mellom politikerne og det folk de skal tjene? Hvor er den politiske debatt om en endring av dette systemet man dekker seg bak, og som fører til økninger som folk flest reagerer på? Er det politikere i bystyresalen i desember som vil være rollemodeller som ordførerne i Ullensaker og Sokndal? Det er faktisk mulig å komme med andre forslag.

-------------------------------------------

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til debatt@smp.no.

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!