Kronikk:

«Opprett et fylkesgalleri for bildende kunst i Møre og Romsdal»

Som man vil vite, har de fleste av fylkene i Norge et fylkesgalleri, men det saknes et for Møre og Romsdal.

GALLERI: Artikkelforfatteren mener det er behov for et fylkesgalleri i Møre og Romsdal. Illustrasjonsfoto: Sandbakk & Pettersen Arkitekter. 

Meninger

Undertegnede har kunsthistorie hovedfag fra UiB. Jeg bor i Bergen og kan glede meg over både og permanente og midlertidige kunstutstillinger her - både de offentlige og private i den grad tiden tillater det.

Hva defineres som bildende kunst i dag?

Bildende kunst omfatter jo tradisjonelt hovedsakelig maleri og skulptur som de klassiske elementer. Vi vet jo at det fins en sterk tegnetradisjon også, inkludert kullstift. Maleriet inkluderer teknikker, som f.eks. olje, akryl og blandet teknikk. Akvarell og pastell er egne teknikker. Innen grafikk opererer man med teknikker som tresnitt, silketrykk osv. Denne grovoversikten får rekke for formålet her.

Hvor i fylket skulle et slikt galleri lokaliseres? Faktum er at billedkunsten formodes å være forholdsvis urban, og slik er det vel også de fleste steder i utlandet og Norge at flest kunstgallerier ligger i byene. Med mindre man vil gjøre et unntak i Møre og Romsdal, tenker jeg i første rekke på plassering i Kristiansund, Molde eller Ålesund - med preferanse til den sistnevnte by, idet den har en jugendgate og dessuten et velmerittert galleri i Ålesund kunstforening. Dette ikke til forkleinelse for de førstnevnte byer.

Det kan enten leies lokaler til å begynne med eller eventuelt bygges nytt til formålet. Apropos lokaler, så er selvsagt god belysning for de utstilte kunstverk viktig. Ideell belysning om dagen vil bestå i at utstillingssalene har overlys, d.v.s. at lyset diffunderes fra takvinduer. En annen jevn belysning på veggene oppnås ved spotlights.

Basale investeringer i samlinger og økonomi

Det spørs hvor mye fylket er beredt til å satse på prosjektet i form av leieutgifter eller bevilgninger til nybygg. Man bør ta til med en basal samling av kunstarter og gradvis utvide samlingen.

Et kunstgalleri trenger jo i første rekke et eller flere utstillingsplasser, et lokale for administrasjon, et billettkontor, en lagerplass med uttrekksskinner, gjerne også en kafé etc. Det må påregnes utgifter til kontorutstyr, trykking av kataloger, brosjyrer osv. ved siden av utgifter til kurator/utstillingsleder. Dessuten bør det ansettes en kompetent kunsthistoriker, administrasjonspersonale og vakter, ikke nødvendigvis i hele stillinger til å begynne med.

En fylkesgalleri driftes jo av offentlige budsjetter og ved siden av disse provisjon av solgte bilder fra den utstillende kunstner til enhver tid. Venneforeningen for kunstgallerier pleier bringe inn midler ved forskjellige aktiviteter. I en begynnerfase må man nok regne med at offentlige tilskudd vil utgjøre fundamentet av finansieringen.

De vil være betydningsfullt å ansette en person med kunsthistorisk bakgrunn og erfaring som intendant for et fylkesgalleri for M.& R. I farten kom jeg på en kvalifisert person jeg kjenner, nemlig Andor Roksvåg, nå ansatt som leder for Buskerud fylkesgalleri. Han er i midten av 60-åra, og dessuten barnefødt på Sunnmøre. Et fylkesgalleri for bildende kunst er et konsept han har brent for i lengre tid, og med hans erfaring fra gallerivirksomhet skulle borge for at man fikk en egnet person som leder for et fylkesgalleri. Det fins også andre egnede kandidater, og stillingen bør selvsagt utlyses. Roksvåg bør oppfordres til å søke!

Et «hjem» for private kunstsamlinger

Mange i noe moden alder har etter hvert ervervet seg nokså mye kunst på veggene av varierende kvalitet, og har et ønske at de beste verk fra privatsamlinger skal få et hjem, og de som er født på Sunnmøre - gjerne også andre – skulle ha donert sine kvalitetskunstverk til et påtenkt fylkesgalleri for landsdelen.

Hovedtyngden for et stedlig fylkesgalleri bør nok ligge i det lokale og nasjonale, men den bør også omfatte internasjonal kunst av klasse, hvilket vil tilføre samlingen internasjonalt tilsnitt og gi den spennvidde.

Hvilke verk kan undertegnede vurdere som donasjon.

Blant de verk undertegnede kan vurdere å stille til disposisjon fornevnte ikke-etablerte galleri, er ett eller flere oljemaleri av E.H. Johannessen, K. Pahr Iversen, B. Hegranes, J. Seljelid, R. Skogseth, Nygaard m.fl. Dessuten med tanke på en internasjonalt profil: Flere malerier og noen grafiske blad av den meget kjente bolivianske maler E. Ibáñez og spanjolen F. Sillué Av grafikk i forskjellige teknikker, vil jeg nevne F. Widerberg, I. Sitter, med flere. I klassen for sakral kunst, vil jeg omtale 25 mer enn 100 år gamle russiske ikoner, samlet vesentlig i Øst-Europa.

Prosjekteringsarbeid haster!

Avslutningsvis vil jeg fremheve at det gjelder å komme i gang med prosjektet: Et etterlengtet fylkesgalleri for Møre og Romsdal - hva enten det planlegges egnede leide lokaler eller man tar sikte på et nybygg. Første skritt på veien til en realisering er et vedtak i fylkesstyret, nedsetting av en komité til å utrede saken, bevilge penger etc. Så vil man forhåpentligvis i tillegg få bevilgninger etter hvert fra staten, enkeltkommuner og private Dette bør gå rimelig fort. Kan kronerulling til formålet også være en delfinansiering? I hvert fall en venneforening, som kan støtte og bidra!

Når rundhåndede donorer av kunstverk vil kunne innlemme sin kunst i et nytt hjem, så slipper man i første omgang å tenke på å kjøpe kunstverk hvor driften vil kreve mest utlegg. Hvis man holder seg til kunstnere fra fylket, så er i dag Ørnulf Opdahl det mest lysende navn ved siden av Marianne Heske. Også Håvard Vikhagen, Eldar Parr, Axel Revold, Per Kleiva, Olav Strømme bl.a. er sterke navn og aktuelle for et fylkesgalleri.

Et fylkesgalleri for hvem?

Selvsagt for alle som søker estetiske opplevelser i alle aldersgrupper. Hvis man tenker fremtidsrettet, så bør man huske at i skolene drives det nå aktivt for å øke kunstforståelsen, slik at den kommende generasjon stiller sterkere i forhold til kunstopplevelser og -forståelse av kunst. Elevene er spontane i tillegg og er ikke hemmet av tradisjonell kunstbetraktning, men møter kunst med et åpent sinn, og de fryder seg over linjer, former og farger. En viktig oppgave for et fylkesgalleri vil være å ta imot skoleklasser og gi dem der kunstimpulser ved forskjellige tilrettelagte aktiviteter. Et fylkesgalleri vil da ikke minst være en investering for fremtiden!

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til debatt@smp.no.

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!