Leserinnlegg:

«Prioriter robuste og fremtidsretta skoletilbud»

Samle Heller enn å skjære over alt for å beholde tilbud over alt, mener forfatterne av dette leserbrevet at fylkeskommunen bør tenke mer helhetlig og vurdere den fremtidige skolestrukturen i fylket.  Foto: Thomas Brun

Vi erkjenner derfor at fylkeskommunen ikke klarer å  opprettholde tilbud alle steder i fylket.

Meninger

Fylkesrådmannen har på oppdrag fra fylkespolitikerne lagt frem en rekke tiltak til innsparing innen videregående opplæring som fylkestinget nå skal vedta.

Med den økonomiske situasjonen til fylkeskommunen, og det faktum at elevtallet i fylket går ned, frykter vi at denne kuttrunden bare er starten på ytterligere nedskalering av det videregående skoletilbudet, hvilket vi sterkt beklager.


Kuttene i fylkeskommunen:

10. klassinger fikk omvisning på linje som kanskje legges ned

Omvisningen på medie- og kommunikasjonslinja til Ålesund videregående skole ble ikke helt som 10. klassingene hadde sett for seg.


Vi erkjenner derfor at fylkeskommunen ikke klarer å opprettholde tilbud alle steder i fylket.

Vi frykter at ønsket om å tilfredsstille alle som vil bevare «sitt tilbud» og «sin skole», kan føre til en videregående skole med lavere kvalitet, spredte fagmiljø og med et tilbud som ikke dekker rekrutteringsbehovet til næringslivet. Vi ber derfor politikerne om å løfte blikket, og tenke helhetlig og fremtidsrettet når de skal beslutte den fremtidige skolestrukturen.Vi oppfordrer politikerne til å:

  • Ta strategiske grep for å kunne opprettholde et kvalitetsmessig og langsiktig godt tilbud forårene fremover
  • Satse på robuste enheter med kvalitetsmessig gode tilbud
  • Satse på enheter som har elevgrunnlag for å lykkes
  • Satse på enheter som har de beste forutsetningen for å lykkes med gode fagmiljø
  • Satse på enheter som kan knyttes til et sterkt nærings- og kompetansemiljø
  • Ikke skyve oppgaven med sparekniven til skolene gjennom generelle kutt av typen«ostehøvel»

Et videregående skoletilbud som er forutsigbart og bærekraftig vil være det som best legger grunnlaget for solid arbeidskraft for framtida i Møre og Romsdal.

Torill Ytreberg,
regiondirektør NHO Møre og Romsdal
Monika Eeg,
daglig leder Kristiansund og Nordmøre Næringsforum
Bente Lund Jacobsen,
adm. dir. Næringsforeningen – Ålesundregionen
Britt Flo,
daglig leder, Molde Næringsforum

Har du noe på hjertet? Send et innlegg til debatt@smp.no