Meninger

Bygge Møreaksen – utvikle regionen

Veg: Møreaksen over Romsdalsfjorden. Illustrasjonen viser hengebrua sett mot Julbøen.  Foto: Rambøll

Meninger

«Det viktigste målet vårt har vært å stoppe Møreaksen» sier Jørn Inge Løvik, daglig leder i Romsdalsaksen AS, til Sunnmørsposten i en kommentar til den solide utredningen som nå viser at Møreaksen er suverent bedre enn Romsdalsaksen.

En ting er om Romsdalsaksen AS hadde hatt et ektefølt engasjement og tro på at deres egen løsning var den beste, for så å innse at dette ikke stemmer nå som dette er utredet. Men nå kommer det altså for en dag at det viktigste målet for Romsdalsaksen AS har vært å stoppe Møreaksen. Det er rystende. Den utredningen som nå foreligger har påført samfunnet ekstrakostnader i millionklassen. Og målet har altså bare vært å få stoppet Møreaksen som er den beste løsningen for samfunnet:

Møreaksen er kr 6-14 milliarder kroner billigere enn Romsdalsaksen – jo høyere veistandard som bygges, desto større blir prisdifferansen.

Møreaksen gir 23 % høyere trafikantnytte enn Romsdalsaksen.

Møreaksen har 58 % høyere netto nytte pr budsjettkrone enn Romsdalsaksen.

30 % flere vil ha daglig nytte av Julsundbrua på Møreaksen enn Sekkenbrua på Romsdalsaksen.

Trafikken blir like stor på E39 Fannestranda med Romsdalsaksen som med Møreaksen.

Fylkeskonservatoren og Riksantikvaren slår alarm om konsekvensene av å legge E39 på fyllinger sør for Veøya slik som Romsdalsaksen har lagt opp til.

Bompengene på Romsdalsaksen ville ikke ha blitt en krone lavere enn på Møreaksen.

Møreaksen er det eneste alternativet som gir full måloppnåelse om å styrke regionen vår.

Alle disse fordelene ved Møreaksen kunne vi ha gått glipp av dersom Romsdalsaksen AS hadde nådd sitt viktigste mål: Å stoppe Møreaksen.

Hva med de som har støttet ønsket om å utrede Romsdalsaksen? Har deres viktigste mål også vært å stoppe regjeringen og Stortinget sitt vedtak om Møreaksen?

Slike destruktive holdninger bidrar ikke til å styrke regionen vår. Nå foreligger det en grundig utredning som viser at Møreaksen er den suverent beste løsningen. Tiden er inne for at alle konstruktive krefter samler seg bak kravet om å bygge Møreaksen og utvikle regionen vår.