Meiningar:

«Vann til verden fra Tafjord – hvem skal betale?»

Tafjord: Ferskvatn frå Tafjord kan bli eksportert til tørkeramma område. Hvordan i all verden kan ordfører i Norddal kommune Arne Sandnes stille seg positiv til frakting av vann fra Tafjord til andre deler av verden?, undrer forfatteren.  Foto: Aquathor AS

Meninger

Mangel på rent drikkevann er et stadig økende problem i verden. Dette skyldes blant annet klimakrisen som kan gi lange perioder med tørke. Dette er en av årsakene til at Aquathor AS ser sitt snitt til å skulle tjene penger på rent drikkevann fra et av Norges, og verdens, vakreste områder. Aquathor AS bruker argument som at det er stor konkurranse rundt rent vann i Europa. De mener også at Tafjord ligger godt til rette for levering av vann hele året. Om tørken kommer vil de fylle opp de rustfrie tankene i skipene sine med nødvann som igjen skal fraktes sørover. Tankskipene som er tenkt å gå inn i fjorden er regnet som små. De er omtrent 150 meter lange og kan frakte 20 millioner liter vann om gangen. Utslippene fra disse tankskipene er til å leve med, med utslipp som er betydelig lavere enn fergen som går mellom Eidsdal - Linge, hevder Aquathor AS under et møte i Tafjord.


Verdsarvstiftinga fryktar for framtida og statusen til Tafjorden

Skeptisk til vass-eksport frå Tafjord

Planane om å eksportere ferskvatn frå Tafjord møter ingen jubel hos Stiftinga Geirangerfjorden Verdsarv.


Hvordan i all verden kan ordfører i Norddal kommune Arne Sandnes stille seg positiv til frakting av vann fra Tafjord til andre deler av verden? Er det kun «vekst og utvikling» som teller? Vil Aquathor-etableringen i Tafjord egentlig bety så mange nye arbeidsplasser? Vil den skape synergieffekter og skaffe oss mange nye innbyggere? Jeg tror ikke det!

Vi har i flere tilfeller sett eksempler på lovnader der det blir fristet med utvikling, nye arbeidsplasser og tilflytting. Et eksempel på dette er den store kraftutbyggingen i Tafjord. Denne er i dag helautomatisert og har gitt få arbeidsplasser. Jeg ser for meg at nettopp dette vil være realiteten i vanneksportprosjektet også.

Jeg reagerer også på metodene som blir brukt for å «rettferdiggjøre» et inngrep som Aquathor AS vil gjøre i vår natur. Blant annet kom det et spørsmål fra salen under møtet i Tafjord om alt vannet var tenkt å gå til de som faktisk trenger det, eller om det kan bli skipet andre steder for å bli tappet på flasker og solgt? Aquathor AS kunne ikke bekrefte dette, og er ærlige på at de vil tjene penger på vanneksporten. Jeg mener det er dobbeltmoralsk av Aquathor AS å bruke tørkerammede i Afrika som argument for å etablere seg i Tafjord, mens det ligger i kortene at de kommer til å selge vann til flaskevannsprodusenter.

Tafjord er en del av et landskapsvernområde. Det innebærer at alle kulturminner som preger eller har betydning for landskapet skal tas vare på. Skipene er tenkt å trafikkere Tafjorden som er en verdensarvfjord. I dag er det fokus på at utslippene skal ned i verdensarvfjordene. Stortinget har bestemt at det skal være utslippsfri transport på disse fjordene fra 2026. Da er det et paradoks å ville ønske velkommen tankskiptrafikk som ikke skal berøres av påleggene om nullutslipp. Naturen, som er vår største ressurs og vår største verdi her på Vestlandet, danner grunnlag for ren mat og ren turisme. Naturen vår er regnet for å være den mest spektakulære i verden, og mennesker kommer hit fra alle verdens hjørner for å oppleve rent vann, ren luft og urørt natur. Etter min mening er det i strid med all fornuft å anlegge en pumpestasjon og en kai for tankskip ved inngangsporten til Tafjord og deler av Reinheimen nasjonalpark. Og hvordan kan noen i det hele tatt ønske kolosser av tankskip trafikkerende på en av verdens vakreste fjorder? Etter min mening må vi heller tenke forvaltning av de fantastiske verdiene vi har med tanke på kommende generasjoner, i stedet for å forringe mulighetene som knytter seg til disse.


Aquathor og Tafjord Kraftproduksjon med intensjonsavtale for eksport

Tafjord-vatn kan redde tørkeråka områder

Friskt fjellvatn frå Tafjord kan i framtida bli drikkevatn for folk i tørkeområde i Europa, Afrika og Midtausten.


Alt i alt stiller jeg meg veldig kritisk til et forslag om vanneksport fra Tafjord fordi regnestykket ser dårlig ut for alle som bor i Tafjord, Norddal kommune, hele verdsarvområdet, for de som driver naturbasert turisme og for kommende generasjoner.

Er vi virkelig villige til å betale en slik pris for å hjelpe verden med rent drikkevann?

Her må vi ha is i magen og tørre å si NEI til det Aquathor AS kamuflerer som utvikling og vekst for Tafjord, for dette vil være et steg i feil retning!