Lesarinnlegg:

«Veibust-krysset»

Ulykke: Kollisjon på E39 Sula, i Veibustkrysset like ved Vegsundbroa i august. Om E39 over Vegsundbroa blir stengt, er det ingen andre vegforbindelser inn eller ut fra Sula..   Foto: Arkiv: SMP-tipser

Meninger

Siden den «nye» Vegsundbrua ble bygd- har Industrien, beboere og Sula kommune kjempa for å få omarbeid Veibustkrysset. Krysset er uoversiktlig og er belasta med person- og tungtrafikk som daglig skal sluses gjennom krysset og ut på E39. Både NRK radio, -TV og Sunnmørsposten har gitt krysset oppmerksomhet- og omtalt krysset både ved ulykker og anna.

I de seinere åra har industrien trappa opp engasjementet ved å organisere seg og har hatt et større og mer målretta arbeid både mot kommune, fylkespolitikere, ministernivå på Stortinget og Statens vegvesen. Sistnevnte kom med et forslag til løsning for et par år siden som Vegdirektoratet stoppa på grunn av alt for mange- og store avvik mot veinormalen. Her druknet Statens vegvesen ensa en gang pågangsmot, optimisme og sårbar tid.

Lokalt næringsliv håper på hjelp frå samferdselsministeren:

I dette krysset kan det bli 23 minutt ventetid om åtte år

Ventar på hjelp frå statsråden:


SVV burde kunne nok om veinormalen- til at et prosjekt de utforma selv blei forkasta! Statens vegvesen har vist liten eller ingen interesse for krysset i ettertid. Industrien tenker at SVV er politikernes veileder mot lokale og nasjonale budsjetteringer, men krysset har fortsatt aldri funne veien i et lokalt budsjett eller NTP. Hva skal vi med et Vegvesen da?

Sula kommune og Industrien har vert svært frustrerte over dette. E39 fra Vegsundbrua via Sunde ferjeleie og videre langs RV61 Sulesund, er en av de mest trafikkerte veistrekningene i Møre og Romsdal. Likevel sitter de på Mode og tegner 4-felts E39 og enorme tunneler, bruer og bypakker rundt om i fylket som ingen veit om blir nokke av. Nesten alle som har fått innvilga lokale prosjekter har fått det på grunn av livsfare eller langt- og utholdent trykk mot Vegvesenet. Skal ikke det «lokale» vegvesenet konsentrere seg om dagens veinett i sitt område? Ser ikke slik ut. Det er kun de storslåtte visjonene- og prosjektene som ser ut til å få oppmerksomhet og som ingen veit blir en realitet!

Etter alle skuffelser bestemte Industrien på Veibust og Sula kommune og utarbeide en egen kryssløsning der partene blei enig om å dele på prosjektregninga. Etter noen måneder med prosjektering med innleide konsulenter kom det i oktober i år fram ei løyving som også er kvalitetssikret mot Vegdirektoratet. Det ser ut til å være slik at en må gå egne veier utenom SVV for å få ting til å skje.

Går vidare med nytt kryss på Veibust

Ordføraren håper på å ha eit gryteklart prosjekt i løpet av haustenSamferdselsministeren om Veibustkrysset:

- Statens vegvesen bør sende forslag til Vegdirektoratet

Avvik fra regelverk og Statens vegvesens egne håndbøker står sentralt i spørsmålet om når det kan bygges nytt vegkryss på E39 Veibust. Samferdselsministeren har bedt Vegdirektoratet om å finne en fleksibel løsning.


Den endelige prislappen krysset er kalkulert til i overkant av 50 mill. Ser en på Digerneskrysset som Industrien der fikk gjennom, så bør vel dette krysset bli en virkelighet med bortimot dobbelt så stor trafikkbelastning. Måler trafikktettheten i rush, kombinert med samtidighet i ferjetrafikken hverdager så ligger trafikken ved Veibustkrysset på det dobbelte.

Nå blir det opp til Fylket og Samferdselsministeren og ta affære før liv går tapt. Fortsettelse følger.


Veibustkrysset med ulykke – nok en gang

Trykksverten hadde nesten ikke blitt kald i Sunnmørsposten, der en bekymret far hadde innlegg, før en ny ulykke kom. Samme dag som vi las om dette krysset skjedde det en ny ulykke.


-------------------------------------------

Har du noko på hjartet? Send eit innlegg til meninger@smp.no

Her finn du alt meiningsstoffet på smp.no!