Leserinnlegg

Fergeproblematikk

Fergetakster: Artikkelforfatteren mener at økte fergetakster er skjult sentraliseringspolitikk.   Foto: Staale Wattø

Meninger

Vi opplever et ordføreropprop, etter at det 1. 1. 20 har blitt en markant økning av fergetakstene. Dette skjer ikke bare i Møre og Romsdal, men over det ganske land.

Industri- og Næringspartiet (INP) ser med bekymring på dette. Vi opplever dette som en skjult sentraliseringspolitikk. Regjering og storting legger i stor grad føringer for fylkene og kommunene sin økonomi, ved at disse pålegges stadig nye oppgaver, samtidig som ikke de økonomiske tildelingene følger oppgavene. Derfor må fylkene se andre veier for å skaffe inntekter til driften. Nå kan man sikkert si at administrasjon osv. kan slankes, noe som dessverre vil gå ut over tilbudet til innbygger

Ved siden av de økte takstene, er det innført Autopass for ferger. En landsomspennende rabattordning, der styresmaktene setter rabatten. Vi oppfatter det slik at fylket ikke får tilført midler for å veie opp de tapte inntektene i rabattordningen. Man behøver ikke har rare økonomisk utdannelse for å se at det er et regnestykke som ikke går opp.


Kan bli innført makstak for ferjekostnader

Ber fylkestinget stoppe takstøkningen på ferjene

Leder i samferdselskomiteen, Helge Orten (H), ber fylkestinget stoppe takstøkningene i påvente av hva regjeringen kommer med i revidert budsjett til våren. Men statsminister Erna Solberg lover ikke store penger til ferjefylka.


Resultatet ser vi dessverre, innbyggere utenfor sentrale strøk ser seg nødt til å flytte. De daglige utgiftene til å komme seg på jobb, barnehage, butikker osv. har fått en økning som familiens økonomi ikke tåler.

Når man i tillegg allerede etter en uke i det nye året leser om de mange arbeidsplasser som ryker på fergene. Da kan man spørre seg hvor det blir av sikkerheten? Bemanningsoppgaven på en ferge viser i stor grad, Kaptein, styrmann, maskinist og matros, noen steder også lettmatros. Med passasjertall over 250 skal det være en til på dekk. Hvordan i alle dager skal en besetning på 6 personer, både bekjempe en brann og evakuere passasjerer?


40.000 til ferjebillett per år

– Vil dei jage oss frå bygdene?

– Ein kan lure på om politikarane vil jage oss frå bygdene. Men det kjem dei ikkje til å klare!


INP jobber for tiden med å skaffe de siste av de 5000 støtteerklæringene vi mangler for å kunne etablere oss som et nasjonalt parti. Et av de viktigste områdene våre er distriktspolitikk, vi må snu sentraliserings-trenden i samfunnet. For at vi skal ha folk boende i distriktene må det legges til rette for dette. Vi kan ikke la offentlig administrasjon bidra til fraflytting på bygdene på denne måten som har skjedd etter 1. 1. 20. INP vil ha levende distrikter og når vi kommer i posisjon til å kunne utgjøre en forskjell så vil vi legge til rette for dette ved at folk har den nødvendige trygghet til å kunne bosette seg utenfor sentrale strøk.


Har du noko på hjartet? Send eit innlegg til meninger@smp.no

Her finn du alt meiningsstoffet på smp.no!