Kronikk

«Eksport begynner i Møre og Romsdal»

PE Bjørdal  Foto: Tarjei Engeset Ofstad

Meninger

I framtida må inntektene våre komme fra utlandet. Vi vet at olje og gass kommer til å gi landet mindre inntekter framover. Mange av våre lokale bedrifter og klynger har kjent det på kroppen og tatt konsekvensen av det, og satser bredere. Vi jobber sammen med dem – og våre kunder lykkes med eksport.


DNB: – 2019 blir truleg det siste året med «oljeboom»

DNB meiner at situasjonen i norsk økonomi er i ferd med å gå over i ein normaltilstand, etter fleire år med høg vekst.


Eksport er avgjørende for fremtidig velferd

At Norge er et rikt land, henger sammen med at noen ute i verden har kjøpt de produktene og tjenestene vi har kunnet tilby: Fra tørrfisk og tømmer til olje og oppdrett. Norsk eksport er bygget på en slående stabil bransjesammensetning. Olje og gass, leverandørindustrien til offshore og maritime næringer, prosessindustrien og sjømatindustrien står for 80 prosent av norsk eksport. Det er sterke næringer vi skal bygge videre på. Samtidig gjør den manglende bredden oss sårbare. Møre og Romsdal er et av landets største eksportfylker, men sårbart fordi vi har så få sterke næringer.

Norge er det landet i OECD som har tapt størst markedsandeler i eksportvolum de siste 20 årene. Mens Kina har økt sin markedsandel fra 100 til 400 på OECDs eksportindeks, har Norge gått fra 100 til 50.Skatter og avgifter fra petroleumssektoren er nok til å dekke hele utdanningsbudsjettet eller utgiftene til alle helseforetakene i Norge i et år. Skal vi sikre norsk velferd fremover, må det offentlige være med på å videreutvikle sterke eksportnæringer og bygge opp nye. Regjeringen går nå gjennom hele virkemiddelapparatet for næringslivet. Det er en unik anledning til å bidra til omstilling. Vår visjon er å gi lokale ideer globale muligheter. Den tar vi på stort alvor, og opplever som mer aktuell enn noensinne.

Bedriftene trenger drahjelp

Det gjelder i Møre og Romsdal også. På landsbasis eksporterer under fem prosent av foretakene. En måte å øke eksporten på er å få fram flere nye eksportbedrifter, og de trenger drahjelp. En analyse Oxford Research har gjort på oppdrag fra Innovasjon Norge, viser at en av fire bedrifter vi jobber med eksporterer, eller har umiddelbare planer om å eksportere. Seks av ti eksportbedrifter i undersøkelsen hadde ikke eksportert før de mottok støtte fra Innovasjon Norge. To av tre bedrifter oppgir at tjenestene de fikk bidro til at de kom i gang med internasjonalisering. Det tyder på at arbeidet med å få flere til å satse utenlands fungerer.

PE Bjørdal i Ørsta produserer blant annet utstyr for oppdrettsindustrien i Norge – og i Brasil. Bedriften har sikret seg en avtale om å utvikle løsninger som effektiviserer matproduksjonen fra oppdrett i Brasil. Bedriften har fått råd om internasjonal satsing og vært med på besøk i Sør-Amerika der de fikk innsikt i markedet, møtte nøkkelaktører og opplevde oppdrettsanleggene i Brasil på kloss hold. CEO Bjørn Meek sier nettverket og kompetansen om industrien og lokale markedet var avgjørende.

IKT-bedrifter og tjenesteytende bedrifter er de som oftest sier at samarbeidet med Innovasjon Norge har bidratt til at de kommer i eksportposisjon. Det er positivt for å sikre regionen og landet flere bein å stå på økonomisk enn bare de tradisjonelle eksportnæringene.

Oxford Research finner at eksportbedriftene samarbeider mer med andre bedrifter, er mer innovative og mer konkurransedyktige enn de som ikke eksporterer. De bidrar også mer til miljø- og samfunnsmessig bærekraft.

Eksportbedriftene skiller seg fra andre på flere områder. Sammenliknet med andre bedrifter har en større andel eksportbedrifter hatt høy omsetningsvekst mellom 2015 og 2017. I tillegg er de flinkere til å finne investorer. En av fire har eksterne investorer, mot en av ti hos andre bedrifter.

Jets er en av bedriftene i vår region som har suksess i eksportmarkedet. Selskapet har vokst til nærmere en halv milliard kroner i omsetning hvorav 80% er eksport, og hvor mye av veksten kommer fra segmenter utenfor de tradisjonelle maritime markedene.

Å ha utenlandske eiere virker også positivt på eksport. Bedrifter med utenlandsk eierskap kan hente impulser fra andre land og har gjerne mer informasjon om andre markeder enn de norskeide, og dermed større konkurransekraft i utlandet.


Betydeleg fall i tysk eksport til Storbritannia

Verdien av eksporten til tyske bedrifter til Storbritannia fall 4 prosent frå januar til november i fjor, samanlikna med same periode i 2018.


Må overvinne hindringer

I utlandet er konkurransen tøff og en rekke hindringer står i veien. De største utfordringene er at bedriftene mangler finansiering til å satse internasjonalt og sliter med å finne samarbeidspartnere i landet de vil satse i. Undersøkelsen viser at nesten to av tre eksporterende bedrifter har møtt hindre. En av tre sier at Innovasjon Norge har hjulpet dem å overvinne minst et av disse hindrene. Vi følger bedriftene hele veien og kontorene våre setter bedriftene i kontakt med nettverk og bedrifter i landene og regionene der de ønsker å satse.

Eksport begynner hjemme

Det er forbudt å gi offentlig finansiering direkte til eksportformål. Når hver fjerde bedrift som møter handelsbarrierer allikevel sier at Innovasjon Norges arbeid har hjulpet med finansiering, tyder det på at vi lokalt bidrar med mye, før bedriftene er klare til å eksportere.

Eksporten starter her, i Møre og Romsdal. Vi blir gjerne med din bedrift hele veien.

-------------------------------------------

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til meninger@smp.no.

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!