Leserinnlegg:

Stad skipstunnel - godstransport på sjø

Illustrasjon: Kystverket 

Meninger

En kronikk i Sunnmørsposten under «samferdsel» hadde overskriften Hykleriet Stad skipstunnel.

I kronikken var det nevnt flere begrunnelser for at en kan kalle det hykleri. Ingen vil ta på seg skylden for at det ikke er bevilget penger. Og personer som en skulle tro kjente prosjektet unnlot å svare.

Det var nok grunnet et seminar som styringsgruppa for Stad-tunnelen holdt i Oslo og som samlet 40 personer, at regjeringspartiene bevilget 5 millioner på budsjettet for 2020. Pengene skal brukes til framdrift og videre planlegging av tunnelen.I november 2019 tar lederen i Sunnmørsposten for seg stoda for Stad skipstunnel og spør «Kor vanskeleg kan det gjerast» og at nå er det på tide at noko skjer. Vi treng ikke flere argumenter for Stad skipstunnel. No treng vi ei avgjerd. No må vi få byggestart. Det er et gryteklart prosjekt.

Det som mangler er handlekraft. Sjøl om Stortinget for flere år siden vedtok at mer godstransport skal over til jernbane og sjø, er regjeringa blitt kritisert av riksrevisjonen fordi vedtaket ikke er blitt fulgt.

Statens vegvesen sin rapport fra november 2018 om godstransport på Vestlandet viser at det var ufattelige 1.600.000 tonn meir gods på det vestlandske vegnettet i 2018 enn i 2010, medan 900.000 tonn mindre blir frakta sjøvegen langs vestlandskysten.

Da er det ikke rart at tungtransporten er involvert i hver tredje dødsulykke på norske veier. I lang tid har det gått føre seg et evinnelig utmattende utgreiingsarbeid om sikring av det farligste havstykke på heile Vestlandet, Stadhavet.I Sunnmørsposten var det i 1994 et innlegg med overskriften «Gjennombrudd for skipstunnelen» Det står at: I går krevde en enstemmig finanskomité at planene legges fram for Stortinget innen oktober når neste års statsbudsjett presenteres. Einar Steensnæs i finanskomiteen uttalte til Sunnmørsposten at fristen er kort, men i denne saken har Regjeringen bevilget seg for god tid. Han fremmet komitévedtaket og venter at Regjeringen følger opp med utbyggingsmidler allerede i statsbudsjettet for 1996. Vi alle veit kor ståda er i dag.

18. juni 2019 står det at Stad skipstunnel kan stå ferdig i 2025. Kystverket fastholder at de kan bygge Stad skipstunnel innenfor kostnadsramma i Nasjonal transportplan. Der ligger tunnelen inne med en forventa kostnad på 2.929 millioner 2018- kroner.

Ei lysning for prosjektet er at vi nå har fått ny samferdselsminister. Hans parti har lenge ivret for å komme i gang med bygging av tunnelen. Nå får vi sjå realitetene.


-------------------------------------------

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til meninger@smp.no.

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!